Haagse opruimchallenge 2016

College St. Paul mariahoeve wijkmariahoeveDe leerlingen van College St. Paul in Mariahoeve hebben de Haagse opruimchallenge 2016 glansrijk gewonnen. In totaal waren meer dan 600 mensen bij deze opruimestafette betrokken, waaraan ook een sportieve wedstrijd tussen de Haagse stadsdelen gekoppeld was.

Tijdens de prijsuitreiking in het atrium van het Stadhuis, gaf wethouder Boudewijn Revis  (Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte) aan dat de stad samen schoon gemaakt en gehouden moet worden. “We hoeven allemaal maar een klein beetje bij te dragen en gezamenlijk levert dat een schone buurt op. En een schone leefomgeving voelt niet alleen goed, het draagt ook bij dat mensen minder snel geneigd zijn afval op straat te gooien. Want vuil trekt vuil aan en wat schoon is willen mensen graag schoon houden,” aldus de wethouder.

Het was voor hem dan ook geen verrassing dat zoveel enthousiaste bewoners hebben meegedaan aan de opruimchallenge.

Dankzij de inzet van de leerlingen van klas 2C van College St. Paul in Mariahoeve werd het Stadsdeel Haagse Hout de uiteindelijke winnaar. Deze echte brede buurtschool zorgt er voor dat de leerlingen gemotiveerd worden en ook daadwerkelijk maatschappelijk betrokken raken. College St. Paul in Mariahoeve is een moderne school waarin ze de theorie van het leren, met de praktijk verbinden.

Ze ontwikkelen diverse activiteiten met de buurtbewoners en organisaties in Mariahoeve. Met onder meer het verzorgingstehuis Cardia Landscheiding is een samenwerking gestart in het kader van het vak Dienstverlening en Commercie. De leerlingen uit de bovenbouw die dat vak volgen, behalen een deel van hun punten door praktijkopdrachten te doen in het verzorgingstehuis. Ook gaan de leerlingen die het vak Handel en Administratie volgen, voor praktische opdrachten naar een verzorgingstehuis.

Ze bieden allerlei activiteiten waardoor de leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen en eventuele achterstanden kunnen wegwerken. Daarnaast vinden zij het belangrijk dat leerlingen zich op sociaal gebied ontwikkelen. Daarom werken ze samen met organisaties die actief zijn in de wijk. Zoals het Buurthuis de Landen, dat in hetzelfde gebouw gevestigd is.

College St. Paul
Isabellaland 259 – 2591 SG – Den Haag
Tel: 070-7002300
E:  admiSP@esloo.nl

link maria hoeve blauw  website College St. Paul

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wijkmariahoeve.nl/college-st-paul-wint-opruimchallenge/ – Mariahoeve Den Haag

Advertisements