Voedselbank kerst-actie-voedselbank-mariahoeveVoedselbank Stichting Buren

De voedselbank organiseert op 10 december weer een actie. Daarbij wordt aan klanten gevraagd om één artikel extra te kopen en dit na het afrekenen af te geven aan de vrijwilligers van de voedselbank.

De voedselbank staat 10 december 2016  bij:

– AH — hoek Theresiastraat – Laan van Nieuw Oost Indië

– JUMBO  — Leidschenhage

– AH  — Julianaplein te Voorburg

Geld doneren?

De Stichting stelt de voedselpakketten gratis ter beschikking. Hun operationele kosten proberen zij laag te houden (zo werken ze uitsluitend met onbezoldigde vrijwilligers) en ze betalen niet voor voedsel. Ook de bestuurders worden niet betaald.

Distributiecentrum:
Van Alphenstraat 63 L – 2274 NC Voorburg
Tel: 06 12 72 10 65

Het pand waarin ze zitten wordt gratis ter beschikking gesteld door de gemeente Leidschendam – Voorburg. Veel zaken financieren ze door giften van bedrijven, instanties, kerken, service clubs en particulieren. Voor aanschaffingen doen ze veel beroep op vermogensfondsen in de omgeving.

De reclame op de auto levert een bijdrage aan de kosten van onderhoud en gebruik, zoals diesel en verzekering. Indien u interesse hebt te adverteren stuurt u dan een mailtje naar:  info@stichtingburen.nl

Het aanvragen van hulp van de Voedselbank kan rechtstreeks of via een hulpverlenende organisatie zoals maatschappelijk werk, thuiszorg, Riagg, enzovoorts. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier en voeg de gevraagde bijlagen toe.

link-blauw>> Download het aanvraagformulier op de website van Stichting Buren (PDF, 100 kb).

link-blauw>> Download het aanvraagformulier op de website van Stichting Buren (Word, 53 kb).

Kent u iemand anders die in nood zit en de hulp van de Voedselbank goed kan gebruiken? Bel en tip hun dan!

Als Voedselbank kunnen ze via het uitdelen van voedselpakketten tijdelijk wat druk van de ketel halen. Zo krijgen onze cliënten de kans actief aan verbetering van hun situatie te werken.

De stichting helpt deze mensen met middelen; ze geven geen geld. De hulp van de Voedselbank is dus bedoeld om mensen en gezinnen een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiële problemen. De hulp is in principe aan een periode gebonden en dus tijdelijk.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wijkmariahoeve.nl/kerst-actie-voedselbank-stichting-buren/ – Mariahoeve Den Haag

Advertisements