Politiek Debat 2016

Uitnodiging – (Bericht van het Wijkberaad Mariahoeve)

Politiek Debat -wijkberaad mariahoeve- Ook dit jaar organiseert het Wijkberaad Mariahoeve weer een politiek debat. Alle wijkbewoners zijn van harte welkom om het debat bij te wonen.

15 maart 2017 zijn de Tweede Kamer verkiezingen. Dus is het nu een goed moment, om de wensen en knelpunten van de wijk Mariahoeve aan de diverse partijen voor te leggen en hen te vragen wat zij daar als politieke partij aan willen gaan doen.

Dinsdag 22 november 2016

Locatie: Wijkcentrum

Tijd: 19.30 uur    (inloop vanaf 19.00 uur)

Adres: link-blauw Ivoorhorst 155 -2592 TH – Den Haag     (Google maps)

Toegang: Iedereen is van harte welkom

Voorlopig programma: De volgende onderwerpen zullen onder andere besproken worden:

Positie bewonersorganisatie in de wijk,  verkeerssituaties in Mariahoeve (o.a. wegversmallingen, parkeerdruk, gevaarlijke voetgangersplekken), functie park De Horst, inclusief nieuwbouwbouw De Vuurvlinder, inrichting van het park, ontsluiting van het park, onderhoud groen in de wijk, inclusief hondenpoep, sanitaire voorzieningen Vlaskamp en verdichting.

De bijeenkomst wordt om 21.30 uur afgesloten met een kort samenzijn onder het genot van een hapje en drankje.

Waarnemend Voorzitter van het Wijkberaad Mariahoeve

B. Makhanlal

 

 


Het Wijkberaad Mariahoeve heeft als doel:

  • het behartigen van de belangen van de wijkbewoners en het werken aan samenlevingsopbouw in de wijk. Het Wijkberaad wil meer wijkbewoners betrekken bij het bewonerswerk. Iedereen is welkom;
  • de eigen identiteit van de wijk te behouden, te beschermen en uit te dragen;
  • het gemeenschapsbewustzijn in de wijk te stimuleren en mede daardoor het woon- en leefklimaat te verbeteren;
  • zij streeft dit doel na zonder enige politieke of levensbeschouwelijke binding.

Het Wijkberaad is een vereniging en wordt geleid door het algemeen bestuur. Dit bestuur bestaat uit 7 leden.
Zij initiëren werkgroepen en activiteiten en vergaderen regelmatig.

Voorzitter: (wnd) Bidjai Makhanlal
Vice-voorzitter: Dick Buter
Secretaris: Olga Izaaks
Penningmeester: Laurens Buren
Bestuurslid: Susan van der Heide
Bestuurslid: Inge Jopp

 

 

 

 

 

http://www.wijkmariahoeve.nl/politiek-debat-wijkberaad/ – Mariahoeve Den Haag

Advertisements