Antoniushove Inloopochtend voor borstkankerpatiënten

Antoniushove mariahoeve-borstkanker-onderzoekDeskundigen van de Borstkanker Vereniging Nederland begeleiden de maandelijkse bijeenkomsten. Het doel van deze ochtend is het uitwisselen van erva­ringen met lotgenoten.

Alle borstkankerpatiënten kunnen de bijeenkomst bijwonen. Ook borstkankerpatiënten die niet in MCH en Bronovo behandeld zijn of worden, kunnen de bijeenkomst bijwonen.

Woensdag 9 november 2016

Tijd: van 9.30 tot 11.30 uur

Locatie:  Burgemeester Banninglaan 1 in Leidschendam

Binnenlopen zonder afspraak

Inmiddels is gebleken dat deze bijeen­kom­sten als zeer waardevol en zinvol worden ervaren. De patiënten bepalen zelf waarover met anderen van gedachten wordt gewisseld en met wie er gesproken wordt.

Men kan er zo binnenlopen zonder afspraak te maken en kan zelf bepalen hoe­lang er deelgenomen wordt aan de bijeenkomst. Een verpleegkundig consulente mamma care is aanwezig om vragen te beantwoorden.

Burgemeester Banninglaan 1 in Leidschendam.

MCH Antoniushove is goed bereikbaar met openbaar vervoer: lijn 2, 6 en 19, en bussen 39, 46 en 47.


Meer informatie Inloopochtend voor borstkankerpatiënten

Inleiding Inloopochtend voor borstkankerpatiënten

In MCH Antoniushove vindt eens per maand een inloopochtend plaats die georganiseerd wordt door de BorstkankerVereniging Nederland. De inloopochtend is voor patiënten die behandeld zijn of behandeld worden voor borstkanker.

Doel Inloopochtend voor borstkankerpatiënten

Het doel van de inloopochtend is het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten. Wij hebben ervaren dat patiënten deze bijeenkomsten zeer waardevol en zinvol vinden. U bepaalt zelf waarover u met anderen van gedachten wilt wisselen en met wie. U heeft geen afspraak nodig om te komen.

Begeleidingsgroep Inloopochtend voor borstkankerpatiënten

Tijdens de inloopochtend zijn leden van de begeleidingsgroep van de BorstkankerVereniging Nederland aanwezig. Zij hebben allemaal borstkanker gehad en weten dus uit ervaring hoe hard deze ziekte kan aankomen en wat er op u afkomt. De mammacareverpleegkundige is ook aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de verpleegkundig specialist of mammacareverpleegkundige :

Tel.: 0800 62 662 7754 e-mail: vragen@mammapoli.nu

Medisch Centrum Haaglanden (MCH Westeinde in Den Haag en MCH Antoniushove in Leidschendam) en Bronovo (Den Haag) vormen sinds 1 januari 2015 samen met het Huis Nebo de Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo (MCH-Bronovo). Kwaliteit, de beleving van en service aan de patiënt en de menselijke maat zijn belangrijke kernbegrippen. Medische speerpunten zijn Oncologie, Geboortezorg, Ouderengeneeskunde, Hart- en vaatziekten, Acute zorg en Infectieziekten. Op 1 januari 2015 werkten er 4.447 medewerkers multidisciplinair samen. MCH-Bronovo had in 2014 een omzet van ruim 425 miljoen euro, het aantal eerste consulten was 228.570 en het aantal opnames 36.194.

 

 

Bron: link»MCH Antoniushove

 

 

 

 

http://www.wijkmariahoeve.nl/9-nov-inloopochtend-voor-borstkankerpatienten-mch-antoniushove-2/ – Mariahoeve Den Haag

Advertisements