Cardia Landscheiding  – Vrijwilligers gezocht

Cardia Landscheiding rolstoel-cardia-mariahoeve-3-daagseDe wandeling is een echt hoogtepunt voor de bewoners van verzorgingstehuis de Landscheiding, waar nog tijden over wordt nagepraat. Sommige ouderen zijn al weken niet buiten geweest.

Rolstoeldriedaagse

Instelling:  Cardia Landscheiding

Donderdag 6 oktober, vrijdag 7 oktober en zaterdag 8 oktober 2016

Tijd: 13:30 uur  tot 16:00 uur

Adres:  Isabellaland 150 –  Den Haag

Contact vrijwilligerscoördinator Landscheiding

Hannah den Hartogh
Email:    hdhartogh@cardia.nl
Telefoon: 070 33 99 111

link-blauwCardia Landscheiding vrijwilligers

Je rol is om de ouderen deze middag te begeleiden in een rolstoel naar buiten en een gezellig praatje te maken. Wees er op voorbereid dat ouderen een ander tempo aanhouden dan dat jij zelf gewend bent. Om volop van de activiteit te kunnen genieten, is het belangrijk dat je de tijd neemt en rustig spreekt.

De middag begint met een korte rolstoelcursus, zodat je veilig de straat op kunt. Daarna gaan we een mooie wandeling maken door het bosrijke gebied rondom het woonzorgcentrum. Samen met de ouderen maken we er een onvergetelijke middag van!

Woonzorgcentrum Cardia de Landscheiding ligt in Mariahoeve, op de grens van Den Haag en Wassenaar. Vaak wonen de bewoners hier voor langere tijd en wonen op zichzelf in hun eigen appartement, maar krijgen de zorg die zij nodig hebben. Er wordt extra hulp gegeven als het moeilijk is alleen.

Bron:  link-blauwDen Haag Cares


Cardia  Landscheiding

Cardia en Duinrust zijn sinds 1 maart 2016 samen verder gegaan als Cardia. Samen bieden we comfortabele woonruimte, (thuis)zorg en aanvullende diensten voor ouderen. Met respect voor elkaar en aandacht voor de wensen en behoeften van onze cliënten.

De nieuwe organisatie heeft een nieuw gezicht gekregen. In ons logo kunt u een hart herkennen. Het symbool van menselijke gevoelens. Van liefde, warmte en geborgenheid. Dat is wat Cardia wil uitdragen. Zorgzaam voor cliënten, met liefde voor ons werk en hart voor elkaar. We zijn een kleinschalige organisatie en werken in kleine teams. Daardoor voelen onze cliënten en medewerkers zich persoonlijk gekend.

Onze mensgerichte zorg is gebaseerd op het zogenoemde Planetree-zorgconcept. Dat richt zich op:

Betere zorg
Een (financieel) gezonde organisatie met tevreden cliënten en medewerkers.
Een plezierige omgeving, die bijdraagt aan het welbevinden van onze cliënten.

Inspiratie Cardia Landscheiding

Ieder mens zoekt naar zingeving, inspiratie en houvast in zijn/haar leven. Wij verlenen zorg vanuit onze visie dat ieder mens uniek is en gewaardeerd wordt. Zorg die past bij uw levenswijze en uw levensverhaal en daarom ook is terug te vinden in onze ondersteuning bij de zingeving van het leven. Hierdoor is er bijvoorbeeld ook ruimte en aandacht voor levensvragen in de laatste levensfase van onze cliënten en bewoners.

Bij Cardia is iedereen welkom. Wij respecteren verschillen in denken en geloven van onze bewoners, cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Wèl verwachten we dat u onze identiteit en waarden respecteert.

Regie over uw eigen leven

Bij Cardia staat zelf- (of samen)redzaamheid voorop. Daarbij ondersteunen wij u, uw familie of mantelzorger vanuit onze visie dat ieder mens geroepen en in staat is tot liefde en verantwoordelijkheid voor elkaar. Wij streven ernaar cliënten zo lang mogelijk zorg te bieden in de bestaande, eigen woonomgeving.

Hulp bij meer zorgbehoefte Cardia Landscheiding

Heeft u op een gegeven moment meer zorg nodig? Ook dan Cardia u helpen en op de weg daarnaar toe begeleiden. Zo vindt u bij ons een integraal en wijkgericht aanbod van wonen, zorg, welzijn en dienstverlening waaruit u kunt kiezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wijkmariahoeve.nl/cardia-landscheiding-rolstoeldriedaagse/ – Mariahoeve Den Haag

Advertisements