Schoolbrengdag georganiseerd door de MRDH

Schoolbrengdag  mariahoeve schoolbrengdag 2016Aan het begin van het schooljaar is een piek in het aantal verkeersongevallen rond scholen te zien.

Met de Schoolbrengdag stimuleert de MRDH kinderen en ouders om met de fiets of lopend naar school te gaan.

Hiermee helpen ouders zelf mee aan een rustige en veilige schoolomgeving.

Doet uw school dit jaar ook (weer) mee?

Donderdag 15 september

Jaarlijkse Schoolbrengdag

Alle scholen

Waarom de schoolbrengdag?

Verkeersveiligheid en parkeren rond scholen is een belangrijk thema voor de ouders, school, omwonenden en de gemeente. Ouders brengen hun kind vaak met de auto naar school, waardoor het autoverkeer rond de school toeneemt, onoverzichtelijke situaties ontstaan door verkeerd geparkeerde auto’s en daardoor de verkeersveiligheid afneemt.

De MRDH  roept ouders daarom op om hun kind lopend of fietsend naar school te brengen. Dit is heel goed mogelijk want 97% van de kinderen woont minder dan 2 km bij de school vandaan. Een prima afstand om te fietsen of te lopen.

De MRDH (de Metropoolregio Rotterdam Den Haag) werkt aan een Europese topregio.

23 gemeenten gaan de uitdaging aan om de internationale concurrentiepositie te verbeteren door hun kennis en  bestuurlijke  kracht in te zetten en samen te werken met het bedrijfsleven, de kennisinstituten en medeoverheden. De MRDH werkt aan een aantrekkelijke regio voor inwoners om te werken, wonen en recreëren, waar (internationale) bedrijven zich vestigen en waar bezoekers zich welkom voelen. De MRDH richt zich op het versterken van de bereikbaarheid en het economisch vestigingsklimaat van de regio Rotterdam Den Haag.

De MRDH –  De Metropoolregio Rotterdam Den Haag

mariahoeve schoolbrengdag poster 2016Den Haag

Adres:  Spui 70    2511 BT    Den Haag

Telefoon: 14 070 (vanuit het buitenland: +31 70 353 30 00)

Website:  linkiewww.denhaag.nl

 

Samenstelling   MRDH –   Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Rekeningencommissie
      P. Bos

Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat
      M. Wörsdörfer
      A. Kajouane

Algemeen bestuur
      J. J. van Aartsen
      K. Klein
      Th.J.A.M. de Bruijn

Presidium Vervoersautoriteit
      Th.J.A.M. de Bruijn

Bestuurscommissie Vervoersautoriteit
     Th.J.A.M. de Bruijn

Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat
      I.K. van Engelshoven

Adviescommissie Vervoersautoriteit
     M. Rogier
     R. Guernaoui

 

 

 

Heeft u een activiteit, suggestie of idee, mail ons:oktip Haagse hout oktipNL@ gmail.com

Tags: Mariahoeve, wijkmariahoeve, haagse, hout, bezuidenhout, benoordenhout, leidschendam, leidsehage, winkel, winkelcentrum, mariahoeve, moestuin, tuin, compost, bakker, index, wijkcentrum, tuin, tuinen, mariahoeve, lokaal, belang, bewoners, commissie, whatsapp, nextdoor, straat, bus, tram, trein, mooi, groen, boom, bomen, west, gemeente, den, haag, gravenhage

oktip oke tip tip
Wij maken deel van de webring: oktip Haagse hout www.wijkmariahoeve.nloktip Haagse hout Facebook Agenda Mariahoeveoktip Haagse hout Facebook wijkmariahoeve oktip Haagse hout Facebook Oktipoktip Haagse hout Facebook Haagse Hout Uitburooktip Haagse hout Twitter Wijkmariahoeveoktip Haagse hout Twitter Den Haag Westoktip Haagse hout Twitter Mariahoeve Tip oktip Haagse hout Twitter @Sakoppieoktip Haagse hout Twitter Mariahoeve Tip oktip Haagse hout Twitter Uitburo Haagse Houtoktip Haagse hout Livejournal oktip Haagse hout Google+oktip Haagse hout Google+1oktip Haagse hout Google+2oktip Haagse hout Blogspotoktip Haagse hout Oktip1.wordpressoktip Haagse hout Tumblr Mariahoeveoktip Haagse houtTumblr Oktip Den Haagoktip Haagse hout Mariahoevedenhaag.wordpressoktip Haagse hout Flipboard Haagse Hout Oktip.nl oktip Haagse hout Flipboard Ok tipoktip Haagse hout Flipboard Mariahoeve oktipoktip Haagse hout Pin Bord (fr) Haagse Hout Uitburo oktip Haagse hout Pin Bord (fr) Haagse Houtoktip Haagse hout Pin Bord (fr) Haagse Hout Den Haag oktip Haagse hout Pin Bord (nl) Het Haagse Houtoktip Haagse hout Pin Bord (nl) Bezuidenhout oktip Haagse hout Pin Bord (nl) Leidschendam-Voorburgoktip Haagse hout Pin Bord (nl) Marlotoktip Haagse hout Linkedinoktip Haagse hout Haagse Houtoktip Haagse hout www.Mariahoeve.NUoktip Haagse hout www.Mariahoeve.ORGoktip Haagse hout www.wojo.nloktip Haagse hout Digitale Muurkrant – nowakti.nloktip Haagse houtLinken verzameling Digitaal Den Haagoktip Haagse hout Oktip Den Haag

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wijkmariahoeve.nl/schoolbrengdag-georganiseerd-mrdh/ – Mariahoeve Den Haag

Advertisements