Zunder: “BTW zal een zogenaamde geldillusie creëren”

Armand Zunder

Armand Zunder, voorzitter van de Progressieve Werknemersorganisatie (PWO), stelt dat er naast kinderziektes een aantal risico’s verbonden zijn aan de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). Hij sprak onlangs op een persconferentie van Vakcentrale C-47. Een van de risico’s is het inflatierisico. Dit vooral in een kleine economie als Suriname die nog steeds in een recessie zit. Een recessie waarvan de inflatie duidelijk te zien is. Dit stelt Zunder ondanks de afname van de inflatie in de afgelopen periode. “Wetende dat BTW inflatie zal veroorzaken, moet je voorzichtig zijn. BTW zal een zogenaamde geldillusie creëren. Die geldillusie zal ontstaan doordat loon- en inkomstenbelasting zullen worden verminderd. Hoeveel ze zullen worden verminderd is ons niet bekend op dit moment. Het zal waarschijnlijk een beleidsbeslissing zijn. Die verlaging van de belasting zal de indruk wekken dat het besteedbaar inkomen is toegenomen. En daar zit het gevaar in”, meent Zunder.
Ondanks BTW voor juli 2018 is ingepland, en er ook projecties zijn gemaakt over bedragen die geïnd zullen worden, is nog steeds niet bekend wat het BTW-tarief zal zijn (hoeveel procent BTW geïnd zal worden). Zullen er verschillende BTW-tarieven komen? Wat voor vrijstellingen zullen er komen?”, vraagt Zunder zich af.
Hij vindt de tot nog toe verstrekte informatie aan de samenleving door de fiscus, te algemeen en niet specifiek genoeg om dit soort vragen te beantwoorden. “Wij willen dat de informatie specifiek moet zijn. Wij praten over de zakken van de werknemers en hun familie. Er wordt gesteld dat op basisgoederen geen BTW wordt geheven. Aan de andere kant wordt gesteld dat er op ‘bepaalde’ basisgoederen geen BTW wordt geheven”, zegt Zunder.
C-47 vraagt zich volgens Zunder ook af wat het flankerend beleid zal zijn bij inkomensverschillen. Hij noemt als voorbeeld twee personen met respectievelijk inkomen van SRD 2000 om SRD 20.000. Beiden betalen uiteindelijk hetzelfde aan BTW. C-47 verwacht duidelijkheid als er compenserende maatregelen komen. Dit zal zeker ook voor de ambtenaren gelden, waarvan 65% behoort tot de categorie: lage inkomensgroepen. “In het bedrijfsleven en bij de ambtenaren krijg je een roep naar loonsverhoging”, aldus Zunder.
Kavish Ganesh

Bericht: >Zunder: “BTW zal een zogenaamde geldillusie creëren”