Wilgo Valies: “Minister Ferrier is een amateurtje”

Het bestuur van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) heeft, ongeveer een week na de beëdiging van Lilian Ferrier als nieuwe onderwijsminister, geconstateerd dat er wederom sprake is van intimidatie en onderdrukking naar de leraren toe. In het kader hiervan waren de shopstewards vrijdag in het BvL-centrum bij elkaar gekomen om zich te buigen over de ‘aanval’ van minister Ferrier. Tijdens de persconferentie op dezelfde dag liet vakbondsleider Wilgo Valies duidelijk merken dat het continueren van de “basjacultuur” op geen enkele wijze getolereerd zal worden door de leraren. Net als bij de ex-minister Robert Peneux zal ook Ferrier de kracht van de vakbonden ervaren, indien zij haar koers niet verandert. “De opstelling van de minister is heel teleurstellend. Wij weten dat zij in de afgelopen jaren heel actief was op het gebied van begeleiden van kinderen als kinderpsycholoog. Ze heeft altijd een positie ingenomen waarbij het kind centraal staat. Dus wij hadden gedacht dat haar opvattingen niet zo negatief zouden zijn naar de leraren toe.”
Valies accentueert dat de voorganger van Ferrier genoeg problemen heeft veroorzaakt voor het onderwijs. Hij betreurt het daarom ten zeerste dat Ferrier op dezelfde voet verder gaat. “Ferrier heeft zich in het begin al schuldig gemaakt aan uitspattingen. En als dat de start is van de minister gaan wij het heel erg druk hebben.” Valies beklemtoont dat de leraren geen vijanden zijn van onderwijshervormingen. “De leerlingen zijn ook even belangrijk voor de leerkrachten, maar de minister doet overkomen alsof de leerkrachten het niet menen met de kinderen. De kinderen die opgeleid zijn door dezelfde ‘luie’leerkrachten hebben het heel ver geschopt; ze zitten zelfs in de assemblee.” Valies typeert Ferrier als een “amateurtje” dat niet professioneel is en evenmin bekend is met het Surinaams onderwijsveld. “Als de nieuwe minister op deze manier doorgaat, krijgt ze het hele onderwijsveld tegen zich”, aldus Valies.
KSR

Bericht: >Wilgo Valies: “Minister Ferrier is een amateurtje”