Werkelijke cijfers ziekten in kaart brengen

Patrick Pengel, de nieuwe minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWTC), heeft in zijn hoedanigheid als minister van Volksgezondheid tijdens het Health Forum de beleidsagenda van het ministerie besproken, die gericht is op het beleidsmatig aspect van gezondheidszorg. “Bij het streven naar universal health moeten we streven naar gelijke kansen voor een ieder om gezond te zijn. In de praktijk zien we dat het vertaald wordt naar universal acces to health care”, zegt Pengel. De minister stelt dat er in de afgelopen jaren veel gedaan is aan de geografische spreiding van dienstencentra, zodat mensen toegang hebben tot zorg. Introductie van de basiszorg werd door de samenleving opgevat als het recht hebben op alle zorg zonder financiële barrières. De algemene gedachte zijnde dat de overheid voor alles moet betalen vanaf de verzekering tot en met het subsidiëren van de zorgverleners en als dat niet genoeg is bij het ministerie van Sozavo aankloppen of SZF. “Eigenlijk zijn we vanuit de doelstelling van gezondheid volledig afgedwaald van het aanbieden van betaalbare zorg.”
5% verzekerden consumeert meer dan 50% totale uitgaven Een algemeen beeld van de zorg in Suriname wijst uit dat deze meer gericht is op het beter maken van en niet op het gezond houden van de mensen. “Als we kijken naar de curatieve kosten die gemaakt worden, dan zien wij dat voor 20% van de verzekerden, er rond de 80-85% uitgegeven wordt uit het zorgbudget. Over 5% van de verzekerden consumeert meer dan 50% van de totale uitgaven. Onder die 20% bevindt zich overigens chronische patiënten en patiënten met langdurige ziekten, waarbij het in die fase te laat is om nog enige interventie te plegen. Overigens is de zorg voor deze groep heel erg duur”, verklaarde de minister. Volgens hem zou het verstandiger zijn als de zorg zich zou focussen op de groep van 80% die nog gezond is, gezond te houden.
ZiektebeeldRond 40% van de onderzochte personen heeft een te hoge bloeddruk, 40% heeft hoge cholesterol, 25% van de personen tussen 30 -39 jaar heeft hoge bloedsuiker en 72% van de Surinamers heeft overgewicht. Ongeveer driekwart van onze samenleving is te zwaar. “Maar onderzoeken wij dit via een enquête, vindt meer dan de helft van de samenleving zichzelf gezond. Dat is een grote contradictie. Overigens is er nog een aantal mensen dat hun status niet kent, omdat ze nooit naar de dokter gaat. Preventie is grotendeels je individuele gezondheid in eigen handen nemen. Men moet vaker naar controle gaan, zodat wij dit gedeelte dat onder de waterlijn ligt in kaart kunnen brengen”, aldus Pengel.
NK

Bericht: >Werkelijke cijfers ziekten in kaart brengen