Vuilniszakkenproject nadert moment van inwerkingtreding

Binnen de samenleving zijn er twijfels rond de voortgang van het vuilniszakkenproject van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO). Het project kent inmiddels een looptijd van 3 jaar en was bedoeld om het ophalen van vuil in de districten een ordelijk verloop te geven. De autoriteiten hopen met dit project de districtsbegrotingen te ontlasten van de grote uitgaven voor vuilophaal. Tegelijkertijd zal daarmee de districtsfondsen worden versterkt met de verkoop van speciale vuilzakken, in verschillende kleuren per district. De opbrengst van deze zakken zal deels worden aangewend om de vuilophaal te bekostigen. Het Vuilzakkenproject vordert gestaag en nadert langzaam maar zeker het moment van inwerkingtreding. Van de 16 stappen die waren uitgezet om te komen tot uitvoering van het project zijn ondertussen 13 voltooid. Nu is het wachten op afronding van stap 14, te weten de vaststelling van de districtsverordening betreffende ‘huishoudvuil en bedrijfsafval’ door de president, zoals vastgelegd in artikel 45 lid 2 van de Wet Regionale Organen. Daarna resten nog de bekendmaking van deze daarvan in het Staatsblad (stap 15), gevolgd door de daadwerkelijke inwerkingtreding als stap 16 oftewel de finale stap.
Project niet altijd vlot verlopen Jennyfer Jozefzoon – Wachter, onderdirecteur Decentralisatie en Districtsbestuur, zegt dat hoewel het project het einde nadert, het niet altijd even vlot is verlopen. Als het alleen aan haar en het ministerie had gelegen, was dit project al lang in uitvoering gebracht. Maar de onderdirecteur kan begrip opbrengen voor de onbedoelde vertragingen. Toch heeft het ministerie de afgelopen periode niet stilgezeten. “Het is alom bekend dat vuilophaal in haast alle districten een omvangrijkprobleem is, dat opgelost moet worden. Dankzij dit project dat zijn nut als eerst heeft bewezen in Para, zijn de overige districten geprikkeld. Vandaag de dag vindt de vuilophaal in alle districten op gestructureerde basis plaats. Ook de gekleurde zakken zijn goed ingeslagen. Hoewel de districtsverordening als wettelijke basis daarvan nog niet is voltooid, hebben de mensen erop geanticipeerd. In Sommige districten kwam het initiatief vanuit de overheid en vanuit de districtsbesturen, waar in andere districten het verzoek vanuit de burgerij zelf kwam. Dat is mooi om te zien”, stelt Jozefzoon – Wachter. In Paramaribo wachten veel burgers vol ongeduld op de uitvoering van het project, gelet op de verzoeken en vragen daartoe die bij het ministerie binnenkomen.
Grootste uitdagingen om een gedegen voorlichtingscampagne te initiëren De onderdirecteur zegt dat het een van de grote uitdagingen is om een gedegen voorlichtingscampagne te initiëren, waarbij de gemeenschap goed wordt uitgelegd waarom dit project zou moeten en wat de voordelen zijn voor zowel de overheid als de burger zelf. Een van die voordelen is het beperken van zwerfvuil door een beter gestructureerde vuilophaal en een schoon milieu, waarvoor de burger zelf medeverantwoordelijk is. De onderdirecteur vindt het spijtig dat personen die het project niet zo goed hebben begrepen ten onrechte kritiek leveren op de prijs van de vuilzakken. Ze benadrukt dat het in de praktijk zal het lijken alsof mensen zakken kopen, terwijl er in werkelijkheid wordt betaald voor de dienstverlening in de zin van vuilophaal. De kosten voor vuilophaal worden tot nu toe volledig betaald door de overheid, waardoor de gebruikelijke zwarte vuilzakken in de winkel wellicht goedkoop lijken. Als de kosten daarin worden verwerkt, gaat de prijs logisch een klein beetje omhoog. Desondanks weet Jozefzoon – Wachter dat ze betaalbaar zullen blijven voor de onderlaag van de maatschappij. Vandaar dat het ministerie nog steeds vierkant staat achter de doelen van dit project en dat er wordt uitgekeken naar het moment waarop de president de verordening bekrachtigt.
Definitieve lanceringsdatum niet bekend Het project zou officieel op 1 januari 2018 van start gaan. Het ministerie zou langzamerhand overgaan tot voorbereiding en uitvoering van het project. Er was een overgangsperiode ingebouwd van ongeveer 6 maanden. Hierbinnen zou er een bewustwordingscampagne gehouden worden en de openbare aanbesteding. Het ministerie heeft bevestigd dat de aanbesteding inderdaad al is gehouden waarbij 1 aannemer is geïdentificeerd. Vervolgens zal er worden uitgekeken naar een definitieve lanceringsdatum, maar voor die tijd zal het ministerie ook nog goede afspraken moeten hebben gemaakt met deze ondernemer die zich halverwege vorig jaar heeft ingeschreven. Het ministerie had graag meer inschrijvers gezien, zodat er vergelijking zou zijn, maar die kwamen ondanks de wijdverspreide openbare bekendmakingen niet opdagen.
NK

Bericht: >Vuilniszakkenproject nadert moment van inwerkingtreding