VHP: Gambo is geen verkrachter

De VHP keurt in een verklaring de beschuldiging van Clifton Limburg (Limbo) af, die in zijn radioprogramma Bakana Tori VHP-presentator Ronald Gambier (Gambo) voor een verkrachter uitmaakt. “De presentator van Sranan San E Psa, de heer Gambier (Gambo) wordt wederom op een listige manier, waarbij zijn naam niet voluit wordt genoemd, beklad door de presentator van Bakana Tori, al zou hij een verkrachter zijn. Dit is grote klinkklare onzin, een leugen van de hoogste orde!”
De partij heeft zojuist een verklaring uitgegeven
De VHP zegt het jammer te vinden, dat de NDP als politieke partij niet tegen terechte kritiek kan. In plaats met argumenten het tegendeel te bewijzen of om de beleidskoers te wijzigen, proberen ze de geloofwaardigheid van kritische personen te schaden met leugens en bedrog. Dit is een onethische methode, die de NDP elke keer toepast.
Geen enkele Surinamer kan de achteruitgang van de afgelopen zeven jaar ontkennen, en wel op elk vlak. Het beleid heeft in alle opzichten gefaald en heeft Surinamers in stress, ellende en armoede gestort. Van een zittende regering wordt dan ook verwacht, dat zij luisteren naar de noden van het volk en acties ondernemen om verbetering te brengen. In plaats van aan zelfreflectie te doen, zien we dat de regerende coalitie personen systematisch zonder enige grond daarvoor, aan het criminaliseren is.
De NDP is wel de grootste politieke partij, maar deze werkwijze maakt hun moreel ethisch de kleinste partij. Grove leugens, bedrog, en misleiding zijn leidend in de campagnevoering van de NDP, ondanks de ethische code, die president Bouterse met de politieke partijen in februari 2014 had afgesproken. Het is een partij, waar leugens de politieke realiteit bepalen instede van eerlijkheid, oprechtheid en sportiviteit. Alles is geoorloofd, als de partij maar wint. Iemand criminaliseren om persoonlijk politiek voordeel te halen, is niet de ethische norm, die de VHP in haar banier voert. VHP wil daadwerkelijk bijdragen aan de verbetering van de leefomstandigheden van Surinamers door goed beleid.
Het volk misleiden, valselijk informeren en personen criminaliseren zonder reden, is niet hoe politiek bedreven zou moeten worden volgens de VHP. Dit doen partijen, die geestelijk leeg zijn en beschaving missen. Het geeft een gebrek aan respect en waardigheid aan, welke lijken op wanhoop verschijnselen om machtsbehoud. Niet de kwaliteit van het leven van de burger is centraal, maar de leiders. Met dit concept kan je weliswaar de verkiezing winnen, maar het draagt absoluut niet bij aan een samenleving met hoge ethische waarden en normen. En dat is helaas de realiteit van vandaag. Een passend gezegde voor de presentator van Bakana Tori: “Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten”, aldus de VHP.

Bericht: >VHP: Gambo is geen verkrachter
Suriname Herald