Verdachten in ontvoeringszaak Combé Markt voorlopig vrij

Kantonrechter Siegline Wijnhard heeft maandag de vrijheidsbeneming van de verdachten Surindra A. en Jeraitel V. in de ontvoerings- en berovingszaak van Kries Kalipdewsing opgeschort. Dit heeft de rechter op verzoek van de advocaten Irvin Kanhai en Robby Denz gedaan. Advocaat Robby Denz heeft op de zitting van maandag 9 april gepleit voor de verdachte Jeraitel. Hij heeft de rechter voorgehouden dat er geen sprake is van opzet. De bedoeling van de verdachte was om het slachtoffer Kalipdewsing angst aan te jagen. Bovendien wist hij, volgens Denz, niet dat het slachtoffer eigenaar was van Combé Markt. De verdachte heeft gehandeld zoals door de medeverdachte Surindra was opgedragen. De medeverdachte Sunrindra hield Jerailet en de militair, die door de Krijgsraad wordt berecht, voor dat Kalipdewsing hem moest betalen. De verdachte Jeraitel heeft niets van het slachtoffer weggenomen. Geld en een vuurwapen zijn van de man ontvreemd, echter zijn dat geld en het wapen immer door de verdachte Jeraitel meegenomen gaf Denz te kennen. Zij hadden de goederen op een tafel in het kantoor achtergelaten, alwaar het slachtoffer was overgebracht. De advocaat verzocht de rechter om het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te willen verklaren, omdat zaken door elkaar zijn gehaald. Hij verzocht de rechter om niet mee te willen gaan met de vervolging en haar strafeis. Met betrekking tot het feit dat hij een wapen voorhanden heeft gehad, refereerde de advocaat zich aan het oordeel van de rechter. De verdachte heeft een wapen voor handen gehad, dat geeft hij volmondig toe.
De advocaat heeft de rechter gevraagd om de verdachte Jeraitel voor gijzeling van het slachtoffer vrij te spreken, omdat er geen sprake was van opzet. Voor wat betreft afpersing van het geld en gebruik van het wapen vroeg de raadsman om het OM niet ontvankelijk te verklaren. Advocaat Kanhai heeft de rechter verzocht om de detentie van de verdachten op te schorten c.q. op te schorten onder door haar te stellen voorwaarden. De vervolging kreeg haar beurt om te reageren op het verzoek van de raadsman en zij refereerde zich aan het oordeel van de rechter. In deze zaak heeft het OM vier jaar gevangenisstraf geëist tegen de verdachten. De rechter ging mee met het verzoek van de raadsman en stelde beide verdachten voorlopig vrij. Op 28 mei komt het OM met zijn dupliek.
Saskia Bandhan

Bericht: >Verdachten in ontvoeringszaak Combé Markt voorlopig vrij