Suriname en Brazilie voeren besprekingen over samenwerkingsprojecten

Van 16 april tot en met 20 april 2018 worden op het Ministerie van Buitenlandse Zaken besprekingen gehouden tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en overige Surinaamse counterparts en het Braziliaanse Samenwerkings Agentschap (ABC) van het Ministerie van  Buitenlandse Zaken van Brazilië.
Het gaat hierbij om vergaderingen over samenwerkingsprojecten tussen Suriname en Brazilie, waarbij het Braziliaanse Samenwerkings Agentschap (ABC) van het Braziliaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, van Braziliaanse zijde, een coördinerende rol vervult bij de uitvoering van deze projecten.
De samenwerkingsprojecten betreffen de continuering van het project Agro-Ecologische Zonering/Indeling van Suriname van het Ministerie  van L.V.V. Met het Ministerie van Regionale Ontwikkeling zal het ABC gesprekken voeren over “Acai plantmateriaal van goed producerende variёteiten (gelet op het klimaat  en de bodem omstandigheden van het  Surinaams ecosysteem), alsmede het project Technische ondersteuning en training voor boeren en opkomende kleine ondernemers in het binnenland om gember en acai gewassen te verbouwen en te verwerken tot hoogwaardige eindproducten.
Het ABC zal voorts werkbesprekingen voeren met het Bureau van de First Lady en het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur met betrekking tot school voedingsprogramma’s in Suriname.
De ABC vergaderingen tussen Suriname en Brazilië zullen op maandag 16 april 2018 geopend worden door de Directeur Algemeen Beheer en Consulaire Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de heer Luziano Truideman.Tijdens de eerste vergadering op maandag 16 april  2018 zullen er ook presentaties worden gehouden over de resultaten van twee samenwerkingsprojecten tussen beide landen die recentelijk zijn afgerond. Het gaat hierbij om het project Agro-Ecologische Zonering van Suriname, uitgevoerd door het Planbureau en het Ministerie van L.V.V. ,en het project “ het Geologisch in kaart brengen van de grens tussen Suriname en Brazilie” van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.
+ 10

Bericht: >Suriname en Brazilie voeren besprekingen over samenwerkingsprojecten
Bron: De Boodschap Suriname