Suriname en Brazilië bespreken samenwerkingsprojecten

Deze week worden op het ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza) gesprekken gevoerd tussen het ministerie en overige Surinaamse counterparts en het Braziliaanse Samenwerkings Agentschap (ABC) van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Brazilië.
Het gaat hierbij om vergaderingen over samenwerkingsprojecten tussen Suriname en Brazilië, waarbij ABC van het Braziliaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een coördinerende rol vervult bij de uitvoering van deze projecten.
De samenwerkingsprojecten betreffen de continuering van het project Agro-Ecologische Zonering/Indeling van Suriname van het Ministerie van L.V.V. Met het Ministerie van Regionale Ontwikkeling zal het ABC gesprekken voeren over “Acai plantmateriaal van goed producerende variëteiten (gelet op het klimaat en de bodem omstandigheden van het Surinaams ecosysteem) en het project Technische ondersteuning en training voor boeren en opkomende kleine ondernemers in het binnenland om gember en acai-gewassen te verbouwen en te verwerken tot hoogwaardige eindproducten.
Het ABC zal ook werkbesprekingen voeren met het Bureau van de First Lady en het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur met betrekking tot school voedingsprogramma’s in Suriname.
Tijdens de eerste vergadering vandaag zullen er ook presentaties worden gehouden over de resultaten van twee samenwerkingsprojecten tussen beide landen die recentelijk zijn afgerond. Het gaat hierbij om het project Agro-Ecologische Zonering van Suriname, uitgevoerd door het Planbureau en het ministerie van LVV en het project “het Geologisch in kaart brengen van de grens tussen Suriname en Brazilië” van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.(GFC)

Bericht: >Suriname en Brazilië bespreken samenwerkingsprojecten