Surinaamse bedrijven laten zich informeren over grant

Suriname Business Forum (SBF) heeft een workshop georganiseerd inhoudende een training voor bedrijven die in aanmerking wensen te komen voor de grant van Caribbean Export Development Agency ( Ceda). Caribbean Export biedt financiële hulp aan het SME’s via de Direct Assitance Grant Scheme (Dags), die wordt gefinancierd door de Europese Unie in het kader van het 11de EDF Regional Private Sector Development Program. Volgens de directeur van SBF, Gilbert van Dijk, gaat het erom hoe Surinaamse bedrijven in aanmerking kunnen komen voor die grant. We staan vervolgens niet alleen en die grant is beschikbaar gesteld voor het hele Caribisch gebied, te weten ten behoeve van alle landen binnen Cariforum inclusief dus de Dominicaanse Republiek. Voor de training hebben ongeveer 35 bedrijven zich opgegeven. De beschikbare grant voor de hele regio bedraagt Euro 2 miljoen.
Voorwaarden en bedragen Het project moet volledig door de aanvrager worden gefinancierd uit eigen middelen of uit andere bronnen van financiering, waarbij de Dags na voltooiing van het project dit zal terugbetalen. De subsidie biedt de mogelijkheid om maximaal 70% van het totale project waarde te vergoeden en dit is afgetopt op Euro 50.000. Er kan ook een minimaal subsidiebedrag aangevraagd worden van Euro 10.000. Om een subsidie aan te vragen, moeten aanvragers een bedrijf bezitten dat legaal geregistreerd en actief is in de Cariforum-lidstaat, een handels- en operationele onderneming zijn gedurende ten minste 2 jaar, gesteund door de financiële overzichten en rekeningen van de afgelopen 2 jaar, in staat zijn hun projecten volledig te financieren en te ondersteunen en exporteert of kan aantonen dat er potentieel is om goederen en diensten te exporteren. Om de subsidie aan te vragen, moet de aanvrager zich abonneren op de mailinglijst en de website om een waarschuwing te ontvangen over de oproep tot het indienen van voorstellen voor de subsidieregeling voor directe assistentie.
Niet een nieuw project Dit is niet een nieuw traject waaraan Surinaamse bedrijven meedoen. Het is voor zover bekend reeds de tweede keer dat bedrijven hun project indienen om zodoende in aanmerking te kunnen komen voor een grant. Het is wel de eerste keer dat dit getrokken wordt door het SBF. Bij de vorige indiening waren ongeveer 10 tot 12 projecten ingediend, waarvan 5 succesvol de grant hebben gehad. Onder deze 5 succesvolle bedrijven zijn Gom Foods en Willenberg NV. Hoewel de SBF-directeur niet wil praten over de eventuele reden waarom de overige bedrijven toen niet in aanmerking zijn gekomen voor de grant, geeft hij aan dat bedrijven geen teleurstellingen kennen. “Wanneer zaken een beetje tegenvallen leert een bedrijf en hoort een manager te leren uit deze zaken en sterker uit te komen. Er zijn vele andere fondsen aangeboden, waardoor je als bedrijf steeds actief moet zijn en al je zaken in orde moet stellen. Overigens zijn wij niet reactionair bezig in die zin dat omdat de grant er is wij ervoor gaan. Het is er en we gaan u trainen en de mensen precies informeren waaraan ze moeten voldoen om gebruik te kunnen maken van die mogelijkheden.”
Bedrijven moeten alle zaken in orde hebben Naast de voorwaarden heeft de SBF-directeur toch verduidelijkt dat een bedrijf alle zaken binnen de onderneming goed in orde moet hebben. Er zijn een heleboel zaken waaraan een bedrijf moet voldoen, zoals een goede overlegbare boekhouding, kunnen aangeven waarom men juist nu die ondersteuning nodig heeft en 2 tot 3 jaar reeds actief zijn in die branche. Wanneer je op de Surinaamse markt opereert, dien je goed bent geïnformeerd te zijn over zaken zoals de consumenten, leveringsvoorwaarden, marktwaarde etc. Echter, het moment dat je exportplannen hebt, krijg je te maken met andere voorwaarden, eisen en zijn er weer andere concurrenten. “Als je wil exporteren moeten de bedrijven weten waarmee ze bezig zijn. Vandaar dat het businessforum een export readiness program heeft uitgevoerd en dat gaat nu middels de weg van Ceda de verdere mogelijkheden uitputten”, aldus Van Dijk.
NK

Bericht: >Surinaamse bedrijven laten zich informeren over grant