Rijinstructeurs ontevreden

Enkele rijinstructeurs hebben hun misnoegen geuit tegenover Dagblad Suriname over het gedrag van bepaalde politiefunctionarissen die belast zijn met de organisatie rond het afnemen van rijexamens. Volgens hen was een brigadier van politie vanwege het plegen van ontoelaatbare handelingen overgeplaatst naar een andere afdeling van KPS. Nu, na bijkans twee jaren, heeft de korpschef een maand geleden diezelfde brigadier wederom op zijn oude post geplaatst. Dit werkt frustrerend voor de rijinstructeurs. Zij hadden immers in het verleden bepaalde handelingen van deze politieman gerapporteerd. De desbetreffende instructeurs leven nu met een onbehaaglijk gevoel, omdat zij het idee hebben dat zij op bepaalde kritische momenten worden overgeslagen.
Een ander probleemgebied is dat de korpschef een politiefunctionaris, die zelf een rijschool runt, heeft benoemd tot waarnemend hoofd van de afdeling Rijexamen. Heel opvallend hierbij is ook het feit dat thans de meeste geslaagden van het rijexamen verbonden zijn aan deze rijschool. “Wij zullen de man niet bespreken, maar het ministerie moet alert zijn en weten wie op welke post geplaatst moet worden.”Dagblad Suriname heeft in verband met deze zaken gesproken met de waarnemend korpschef, Commissaris Darnie Stolk. Met betrekking tot de kwestie van de rijschool zal de korpsleiding meer informatie inwinnen. Er wordt dus een onderzoek ingesteld. Zoals de zaken er nu voor staan, wordt inspecteur van politie Lloyd Tolud belast met de leiding van de afdeling Rijexamen. Tolud begint maandag al met zijn werkzaamheden. Stolk zegt in geval mocht blijken dat de politiefunctionaris R. inderdaad een rijschool runt en op de afdeling Rijexamen te werk is gesteld, hij dan gegarandeerd overgeplaatst zal worden.
Met betrekking tot de brigadier van politie heeft Stolk op de dagorder meegetekend. Hij zegt dat na een gedegen onderzoek de man in kwestie terug is geplaatst op die afdeling. Er werd een onderzoek ingesteld door de afdeling OPZ en er is geen belastend materiaal tegen hem aangetroffen. “Het is inderdaad zo dat deze politieman naar een andere afdeling was overgeplaatst. Hij werd door zijn afdelingshoofd in de middaguren gevraagd om alsnog het werk van de afdeling Rijexamen te doen. Deze werkzaamheden hielden in het screenen van rijbewijzen en de onderliggende documenten.” Vanwege kennis en kunde heeft de korpschef in samenwerking met de waarnemende korpschef deze man terug op de afdeling Rijexamen geplaatst, stelde Stolk.
Saskia Bandhan

Bericht: >Rijinstructeurs ontevreden