Reshuffling ministers zegt vakbeweging niets

De reshuffling van ministers zegt de vakbeweging niets. De vakbeweging ziet geen verandering komen met het nieuwe ministersteam dat onlangs is samengesteld. “We zien niet dat het wijzigen van een aantal personen op posten veel verandering met zich zal brengen”, zegt Robby Berenstein, woordvoerder van Ravaksur tevens voorzitter van C-47, tegenover Suriname Herald.
Hij legt uit dat de vakbeweging naar de uitvoering van beleid en de resultaten uitkijkt. Voor hen is ook van belang wat voor impact de reshuffling zal hebben op de productie, werkgelegenheid en dan wel duurzame werkgelegenheid. Dit zijn zaken die tot nu toe ontbreken in het huidige beleid, is Berenstein van oordeel.
Met betrekking tot capabiliteit van de ministers zegt hij dat ze theoretisch capabel kunnen zijn. Het feit dat ze geen middelen hebben betekent dat ze zullen falen. “You will always fail.” De randvoorwaarden om goed beleid te maken ontbreken er. Daarom ziet Berenstein deze groep zich niet onderscheiden met de individuele prestaties op de ministeries.
Ferdinand Welzijn is een duidelijk voorbeeld hiervan. “Je kan niet zeggen dat hij geen deskundige was”, zegt Berenstein. Zowel op het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme als op het Ministerie van Justitie en Politie heeft hij geen excellente prestatie kunnen leveren. Hij moest zelfs worden vervangen, voert Berenstein verder aan.
Uiteindelijk komt het er allemaal op neer dat geen enkele persoon een goede job gaat kunnen doen als er geen goede randvoorwaarden aanwezig zijn voor het beleid om ontwikkeling en sociale rechtvaardigheid teweeg te brengen.
Vishmohanie Thomas

Bericht: >Reshuffling ministers zegt vakbeweging niets
Suriname Herald