Patricia Etnel: “Lager onderwijs als prioriteit zal geen hoger kader afleveren”

Lilian Ferrier, minister van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (Minowc), heeft reeds haar prioriteit en visie kenbaar gemaakt over het onderwijsgebeuren. Voor de minister is het basisonderwijs het voornaamste element waarop zij haar aandacht zal vestigen. Het middelbaar en hoger onderwijs daarentegen zal nog op een laag pitje gezet worden, aangezien Ferrier geconstateerd heeft dat de doorstroming van lager naar uiteindelijk hoger onderwijs in Suriname niet gigantisch is. Voor de volksvertegenwoordiger Patricia Etnel (NPS) is dit een opstelling, die een minister niet siert. In gesprek met Dagblad Suriname accentueert Etnel dat Ferrier geen minister is van het basisonderwijs, maar van het totale onderwijs. Hierdoor zou het rationeel zijn om na te gaan waarom de meeste jongeren niet door kunnen stromen naar de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adekus), in plaats van het basisonderwijs prioriteit te geven, stelt Etnel.
Hoger kader voor ontwikkeling Suriname “Investeren in onze kinderen is inderdaad heel belangrijk. Maar als het aankomt om Suriname tot ontwikkeling te brengen, kan dat alleen met hoger kader. En dit krijg je niet uit het lager onderwijs.” Daarom is het essentieel om het totaal onderwijs als een prioriteit te beschouwen. De jongeren van het district Nickerie bijvoorbeeld kijken al een hele poos uit naar een helpende hand vanuit de autoriteiten om een betaalbare vervolgopleiding in hun woongebied te kunnen volgen, het liefst enkele studierichtingen (Wiskunde, Engels, Biologie en Aardrijkskunde) van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL). Deze wens is echter een wens gebleven. “Het is niet alleen een uitdaging van de minister, maar van de totale regering. Het onderwijs moet een landelijke aanpak worden, want er zijn zoveel districten waar de jeugd helemaal niet naar school kan gaan.” Etnel merkt op dat Ferrier net als haar voorganger Robert Peneux allerlei plannen wil uitvoeren zonder het groter plaatje te bekijken. “De minister moet goed nagaan wat ze wil bereiken met het onderwijs. Dan komt de rest wel vanzelf.” Het creëren van de nodige wetgeving bijvoorbeeld is een goede stap om een aanvang te maken met de transformatie van het onderwijs. Wetgeving vergemakkelijkt namelijk de toegang tot middelen en tools die noodzakelijk zijn bij de onderwijshervormingen.
Gebrek aan onderwijsinvesteringen Wat het assembleelid totaal heeft gemist binnen de huidige autoriteiten is het investeren in onderwijsinspecteurs, die de kwaliteit van het onderwijs moeten bewaken. “De inspecteurs dienen als de backbone voor het onderwijs, maar we zien juist dat zij de tools en middelen niet krijgen om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren.” Ook worden er geen activiteiten ondernomen om de gezinnen, waarin de kinderen opgroeien, te versterken. Het is gebleken dat vele kinderen vanwege hun huiselijke omstandigheden geen onderwijs kunnen genieten. “Het kind voedt zichzelf niet op; het zijn de opvoeders (ouders, leraren, sociale organisaties) die dat doen. En hierin investeert deze regering ook niet. Laten we daarom beginnen om elk kind de mogelijkheid te bieden om te kunnen studeren.” Het gebrek aan kapitaal is in principe de oorzaak van de vele onderwijsissues, beklemtoont Etnel. Tijdens het bewind van Peneux kwam dit eveneens tot uiting. “Minister Ferrier was bovendien de voorzitter van de presidentiële commissie. In die hoedanigheid heeft ze nauwelijks iets voor het onderwijs kunnen realiseren. Ik ben dus zeer benieuwd hoe de nieuwe minister haar job zal klaren zonder de aanwezigheid van geld”, aldus de volksvertegenwoordiger.
KSR

Bericht: >Patricia Etnel: “Lager onderwijs als prioriteit zal geen hoger kader afleveren”