Ontwateringswerkzaamheden reeds van start gegaan

Het Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT en C) is samen met andere overheidsorganen, landelijk gestart met diverse ontwateringswerkzaamheden.
Vanwege de vele neerslag van de afgelopen week, zijn diverse gebieden onder water gelopen. Het ministerie is samen met de Ministeries van Regionale Ontwikkeling (RO) en Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en de districtscommissariaten gestart met werkzaamheden om de ondergelopen gebieden zo snel mogelijk droog te krijgen.
De verschillende actoren zijn bijeen gekomen om te werken aan een prioriteitenlijst van de gebieden en een inventarisatielijst van de beschikbare machines. Volgens Minister Pengel zal er een actieplan worden opgesteld waarmee er gewerkt zal worden. Er zal rekening gehouden worden met de aanpak van de meest acute problemen om wateroverlast tot het minimale te beperken. Het is belangrijk dat de taken van de actoren op elkaar zijn afgestemd. Zo zijn de commissariaten deels verantwoordelijk voor het onderhoud van de waterwegen en afvoerkanalen in hun district.
LVV kijkt kritisch naar de bescherming van de landbouw- en veeteeltgebieden. Volgens minister Pengel is het ministerie van OWT en C de eindverantwoordelijke voor alles wat met ontwatering te maken heeft.
De werkzaamheden zijn reeds gestart. Men zal een paar maanden bezig zijn om tegelijkertijd ook de nodige voorzieningen te treffen voor de komende grote regentijd.
NII

Bericht: >Ontwateringswerkzaamheden reeds van start gegaan
Suriname Herald