Noersalim: “behoefte naar informatie over HVB enorm groot”

Met de installatie van de kernen Accaribo, La Vigilantia en Paranam en het bestuur van de onderafdeling Para-Oost, afgelopen zaterdag, heeft de HVB haar politieke activiteiten uitgebreid naar het district Para. Partijvoorzitter Mike Noersalim merkte op dat de partij op schema is met het bemensen van de verschillende statutaire organen van de partij. “Maar we doen het niet voor de statuten, maar omdat de behoefte onder grote delen van de bevolking naar meer informatie over de HVB, enorm groot is.
“De HVB concentreert zich niet slechts op de komende verkiezingen, maar legt de basis voor een langdurige en stabiele politieke partij”, aldus de partijvoorzitter. Noersalim drukte de toegetreden partijleden op het hart, de vijf waarden van de partij altijd in hun handel en wandel uit te dragen, namelijk: vrijheid, verantwoordelijkheid, integriteit, transparantie en sociale rechtvaardigheid.

HVB-voorzitter Mike Noersalim. Foto: HVB

De vergadering werd ook toegesproken door de populaire ex-parlementariër Tatap Pawirodinomo, die met zijn aanhang de volledige ondersteuning gaf aan de HVB. “De tijd van dictatoriaal leiderschap en kermis is voorbij, de mensen willen in de eerste plaats eerlijke politici en meer aandacht en niet alleen wanneer de verkiezingen aanbreken,” aldus Tatap die onder luid applaus enkele liedjes en gedichten ten gehore bracht.
Partijleider Raymond Sapoen gaf de vergadering aan dat hoe moeizaam het economisch ook gaat, de HVB als een van de coalitiedragers zich nooit aan haar verantwoordelijkheid zal onttrekken. “We moeten deel zijn van de noodzakelijke hervormingen die moeten plaatsvinden op het gebied van de gezondheidszorg bijvoorbeeld, het fiscaal beleid, het onderwijs en ondernemingsklimaat. Dat zijn we aan onze naam verplicht”, aldus Sapoen. “Stilstand is geen optie, we moeten er alleen voor zorgen dat hervormingen gefaseerd en beheersbaar gebeuren en vooral dat er niet wordt gestolen!”

Politiek leider Raymond Sapoen. Foto: HVB

De partijleider gaf tenslotte aan dat voor het eind van dit jaar de partij zal uitkomen met een pragmatisch manifest waar de gewenste politieke, maatschappelijke en economische hervormingen zullen worden gedeeld met de samenleving.

Bericht: >Noersalim: “behoefte naar informatie over HVB enorm groot”
Suriname Herald