Next Generation Movement: “Gezondheidszorg ligt op Intensive Care”

De regen is geen spelbreker geweest bij de derde actiedag van de Next Generation Movement. De actievoerders zijn donderdag met paraplu en petten getogen naar het Monument voor Gerechtigheid en Vrede aan de Dr. Sophie Redmondstraat. In de regen en onder paraplu’s hebben de verschillende sprekers hun bezorgdheid geuit over de gezondheidszorg in Suriname. Zo wordt gesteld dat de gezondheidszorg in zijn totaliteit op de Intensive Care ligt.
Sprekers hebben voorbeelden van personen aangehaald die zijn komen te overlijden omdat zij geen toegang hadden tot de gezondheidszorg. Deze mensen konden zich volgens de sprekers geen goede gezondheidszorg permitteren.
Xaviera Jessurun van de Next Generation Movement, geeft te kennen dat met de vreedzame betogingen kenbaar wordt gemaakt dat de groep het niet eens is met het beleid dat wordt gevoerd in alle sectoren. “We vinden dat deze regering de eer aan zichzelf moet houden.”
Jessurun voert verder aan dat het hier gaat om verantwoordelijke burgers die een bezwaarschrift zullen indienen bij de Zorgraad. De actievoerders kregen allemaal een bezwaarschrift uitgereikt dat zij ondertekend moeten indienen bij de Zorgraad. Volgens Jessurun is het niet genoeg dat de groep gewoon bij elkaar komt en alleen maar protesteert. “Je moet een brief indienen, wil je gehoord worden in het systeem.”
In het bezwaarschrift is opgenomen dat er tal van gevallen zijn waarbij de verzekeringen van personen in de leeftijdsgroepen 0-16 jaar en 60-plussers afgewezen of niet verlengd worden. Dit terwijl in de Wet Nationale Basiszorg Verzekering is gesteld dat de staat de premiebetaling voor haar rekening neemt voor personen in de leeftijdsgroepen 0-16 jaar en 60-plussers.
In het bezwaarschrift is ook opgenomen dat het blijkt dat diverse medische specialisten geen SZF-verzekerden zonder betaling aannemen en dat bepaalde ingrepen niet meer in het afgesloten zorgpakket zijn opgenomen.
Er wordt ook aangehaald dat diverse (basis) geneesmiddelen, alhoewel met overleg van een SZF-verzekeringskaart, alleen tegen bij- en/of betaling worden verstrekt. Dit is volgens de actiegroep in strijd met de wet omdat hierin is opgenomen dat de basiszorgvoorziening, conform artikel 3, tenminste bestaat uit onder andere de toegang tot een huisarts en medische specialisten en de verstrekking van genees- en verbandmiddelen.

In de stromende regen sprak Xaviera Jessurun haar aanhang toe. Foto: Suriname Herald

Vishmohanie Thomas

Bericht: >Next Generation Movement: “Gezondheidszorg ligt op Intensive Care”
Suriname Herald