Minister Getrouw brengt werkbezoek aan KPS

De minister van Justitie en Politie (Juspol), Stuart Getrouw, heeft op donderdag 12 april een kennismakingsbezoek gebracht aan het Korps Politie Suriname (KPS). De minister is op het hoofdbureau van politie aan de Duisburglaan ontvangen door de plaatsvervangende korpschef, de commissaris van politie, Darnie Stolk, het managementteam, afdelingshoofden en medewerkers.
De Surinaamse Politiebond (SPB) en vertegenwoordigers van de Bond Burger Personeel bij het KPS waren ook aanwezig om de minister te verwelkomen.
De voorzitter van de SPB, Raoul Hellings, heeft de minister de volle ondersteuning toegezegd en kijkt op korte termijn uit naar de uitnodiging van de minister voor het bespreken van zaken die oplossing behoeven.
Stolk is ervan overtuigd dat de politieorganisatie een productieve samenwerking op basis van wederzijds respect tegemoet ziet met de nieuw bakken bewindsman. De commissaris gaf verder mee dat de politie haar werk doet met de middelen die zij ter beschikking heeft en door het toepassen van strategieën van crisismanagement.
‘Geheimhoudingsplicht, juiste attitude, goede communicatieve vaardigheden, creativiteit, respect voor het bevoegde gezag zullen wederom hun intreden doen binnen alle afdelingen van het Ministerie van Justitie en Politie,’ hield minister Getrouw de aanwezige politieambtenaren voor.
De bewindsman heeft duidelijk gesteld dat zaken als corruptie, aannemen van smeergelden en het doorspelen van confidentiële informatie aan derden met wortel en tak zullen worden uitgeroeid. Hij ziet een productieve samenwerking met de politie tegemoet.

Bericht: >Minister Getrouw brengt werkbezoek aan KPS
Suriname Herald