Minister Getrouw brengt werkbezoek aan het Westen

De minister van Justitie en Politie(Juspol), Stuart Getrouw, heeft een werkbezoek gebracht aan de districten Saramacca, Coronie en Nickerie. Dit werkbezoek, dat plaatsvond op zondag 15 april 2018, is meer een kennismaking met het personeel van de verschillende Politieposten, de Brandweerkazerne en de strafinrichting Hazard van Het Korps Penitentiaire Ambtenaar.
Tijdens deze visitatie heeft de minister naast de kennismaking ook gesprekken gevoerd met de hoofden van de verschillende diensten. Deze zijn te Groningen Hoofd Inspecteur Mohan Harnarain, te Calcutta Hoofd Inspecteur Bansi Ramdat, in Coronie Inspecteur Steven Rozenblad en in Nickerie met Regio Commandant West, commissaris Wiedjaikoemar Oedit. Daarnaast heeft de bewindsman ook een onderhoud gehad met Brandweercommandant Marie Ainé van Coronie en de Penitentiaire Directeur, Carlo Palmtak, van strafinrichting Hazard.Districtscommissaris Remy Tarnadi die een grote ondersteuning is voor de politie in Coronie was ook aanwezig bij de bespreking met de justitieminister. De bewindsman heeft de knelpunten, de problemen waarmee het personeel kampt en de omstandigheden waaronder de mensen hun diensten verrichten mogen aanhoren.Het doel van het bezoek is meer om een beter inzicht te krijgen in het reilen en zeilen binnen Juspol om zo een goed beleid te kunnen uitstippelen en uit te voeren. Na de rondgang kwam de minister tot de conclusie, dat het personeel overall gemotiveerd is en dat voelt goed aan zegt de bewindsman. Het is de bedoeling dat de minister ook het personeel in de overige districten bezoekt om zo van gedachten met hen te wisselen. In de delegatie waren ook aanwezig de Directeur Operationele Diensten, Lucretia Redan, en de waarnemend Onderdirecteur Algemeen Beheer van het ministerie, Shivanand Ramlal.
+ 40

Bericht: >Minister Getrouw brengt werkbezoek aan het Westen
Bron: De Boodschap Suriname