Minister Ferrier: internationale studiebeurs biedt jongeren mogelijkheden aan te studeren in buitenland

Gisteren werd er in de hal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) de internationale studiebeurs georganiseerd. Dit is mede mogelijk gemaakt door de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en de verschillende ambassades in Suriname.
Lillian Ferrier, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) zegt aan de pers dat deze beurs moet aangeven welke mogelijkheden er allemaal zijn voor jongeren om in het buitenland te gaan studeren en opleidingen te volgen. Het is dus goed dat jongeren nu al kunnen weten en plannen wat ze later willen doen.
Ferrier zegt dat de beurs niet alleen voor de afgestudeerden is. Ze wil juist dat jongeren van het voj- en vos-niveau de beurs ook bezoeken om alvast te horen wat de voorwaarden zijn. Soms zal je een taal bij moeten leren, zegt ze.
Verder zegt ze dat ze begrijpt dat de jongeren ook kunnen zeggen dat ze in het buitenland hebben gestudeerd en wanneer ze eindelijk terug zijn, hun diploma niet erkend wordt. Ook daarmee zal Ferrier zich bezig houden om met de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) afspraken te maken dat deze diploma’s ook worden geaccepteerd en dat de afgestudeerden ingezet kunnen worden in de praktijk.
Voorts zegt Ferrier dat wanneer zo iemand over de grens gaat, buiten Suriname, zoveel indrukken op hem afkomt, maar hij leert dan daardoor ook zijn eigen land beter te waarderen. Het zal zeker voor een jeugdige in het begin moeilijk zijn. Ver weg van de familie en je moeder, maar het betekent dat je voor jezelf de lat hoger legt en zal gaan groeien. Want als ze terugkomen, leggen ze met hen allen voor Suriname de lat hoger, aldus Ferrier.
Ferrier geeft aan dat de meeste beurzen all in gedekt zijn. Bij enkele beurzen wordt vereist dat de reiskosten zelf gedekt moeten worden. Haast alle bevriende landen van Suriname bieden beurzen aan Suriname. Echter, er wordt daar heel weinig gebruik van gemaakt. Het kan komen door onwetendheid en daarom is het goed dat jongeren deze beurs bezoeken.
Over onze universiteit zegt Ferrier dat ze de link met de praktijk mist. In andere landen betekent studeren aan de universiteit minstens drie dagen in de praktijk bezig zijn. In Suriname daarentegen is studeren op de universiteit voltijds college volgen. De dialoog met het bedrijfsleven over wat nodig is, zal zeker gevoerd moeten worden.
Vroeger was het zo dat studenten niet terugkeerden na hun studieperiode in het buitenland, maar tegenwoordig zien we dat ze wel terugkeren, omdat ze nu hun land veel beter waarderen, stelt de MinOWC-minister.
Zij zegt dat ons onderwijs de afgelopen veertig jaar is blijven stilstaan, terwijl de hele wereld verder gaat. Waar men vroeger met een goed vwo-diploma meteen kon instromen om medicijnen te studeren in Nederland, moet men nu voor elke medische faculteit in Nederland eerst een extra intrede doen, omdat men juist de toepasbaarheid meet. Als onze vooropleidingen achterlopen, kan je niet meteen instromen in het buitenland met name Nederland. “Er moet aan het onderwijs in Suriname een …

Bericht: >Minister Ferrier: internationale studiebeurs biedt jongeren mogelijkheden aan te studeren in buitenland
Suriname Herald