Meer dan 100 in beslag genomen voertuigen verkocht buiten rechter en OM

Ferdinand Welzijn

Binnen het Korps Politie Suriname heeft men in beslag genomen voertuigen en vaartuigen onrechtmatig verkocht, zonder daarbij een publicatie van openbare verkoop te doen. Dagblad Suriname heeft de informatie dat de sterke arm in het belang van diverse onderzoeken voertuigen alsook vaartuigen in beslag had genomen. Deze in beslag genomen goederen waren op het opslagterrein van Santo Dorp geplaatst, in afwachting op het verdere verloop van het strafproces. De gewezen minister van Justitie en Politie, Ferdinand Welzijn, heeft op geheel eigen houtje deze goederen laten doorverkopen zonder het Openbaar Ministerie of de procureur-generaal hiervan op de hoogte te stellen. Dit betekent dat goederen waarop nog justitieel beslag zijn gelegd en nog in behandeling zijn bij de rechter, verkocht zijn.
De krant heeft in verband met het onderzoek gesproken met het hoofd van Speciale Diensten, commissaris Alimoedin Nasrullah. Hij is tevens voorzitter van de commissie, die gaat over veilingen van goederen die in beslag zijn genomen. Jaarlijks moet Nasrullah deze openbare veilingen houden. Ten aanzien van het bovengenoemde zegt Nasrullah dat dit een andere soort in beslagname betreft, dus de wetmatige in beslagname op basis van het Wetboek van Strafvordering waarvan het onderzoek nog gaande. In dit specifiek geval is er een vereiste van verbeurdverklaring. De goederen moeten verbeurd verklaard worden door de kantonrechter of door het Openbaar Ministerie bij Economische Delicten.
Volgens Nasrullah is de verkoop van de genoemde 100 voertuigen niet via zijn commissie gegaan. Om deze goederen in kaart te brengen en te verkopen heeft de korpsleiding een commissie benoemd. Hij stelt dat de voorzitter van die commissie zeker iets moet afweten van deze verkoop. Nasrullah zegt dat dat er geen openbare bekendmaking over deze verkoop heeft plaatsgevonden. Gevoeglijk neemt de krant aan dat deze verkoop in strijd met de wet heeft plaatsgevonden, zeker nu de strafzaken nog niet zijn afgehandeld. Er zijn strafzaken die nog bij de kantonrechter in behandeling zijn. Ook die goederen, althans voertuigen, zijn op een onrechtmatige wijze doorverkocht.

Bericht: >Meer dan 100 in beslag genomen voertuigen verkocht buiten rechter en OM