Leerkrachten nu al teleurgesteld in onderwijsminister

De leerkrachten zijn nu al teleurgesteld in de nieuwe minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), Lilian Ferrier. Dit gaf Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) vandaag te kennen aan journalisten tijdens een persconferentie. De onderwijsbonden zullen wel ingaan op een uitnodiging van de minister om kennis te maken en om te praten over wat de stand van zaken zijn.
Ook zullen de onderwijsbonden er niet voor schromen hun lijst van problemen voor te leggen die zij graag gerealiseerd willen zien.
Valies legt uit dat de leerkrachten teleurgesteld zijn, omdat de MinOWC-minister bij haar aantreden al een vooroordeel had over de prestatie van de leerkrachten. Dit is een grote tegenvaller voor de leerkrachten, omdat deze veel problemen hebben gehad met de vorige minister, Robert Peneux.
In de afgelopen jaren dat de onderwijsbonden Ferrier hadden meegemaakt, was haar opvatting altijd dat het kind centraal staat. Daarbij is de boeman en boevrouw altijd de leerkracht geweest, geeft Valies te kennen. Hij had verwacht met haar achtergrond in gedachten dat zij met haar nieuwe positive niet op dezelfde manier verder zou gaan. Haar opvattingen over leerkrachten is in de meeste gevallen negatief.
“Deze mevrouw loopt met oogkleppen. Ze is niet bereid om de zaak in een breder perspectief te bekijken en dat is heel jammer,” zegt Valies. Hij had verwacht dat het ministerie op een professionelere manier zijn werk zou doen en dat er een goede verstandhouding zou ontstaan met de verschillende actoren.
Volgens Valies doet de minister voorkomen alsof de leerkrachten het niet menen met de kinderen. Als er wordt gekeken naar de resultaten dan blijkt dat diezelfde leerlingen die door de ‘luie’ leerkrachten zijn opgeleid het ver hebben geschopt. Zijns inziens kan een minister niet direct uitvaren naar de leerkrachten, wanneer zij vindt dat ze minder presteren. De gepaste manier is om een gesprek met hen aan te gaan en hen aan te geven wat van hen wordt verwacht en hoe het er allemaal aan toe moet gaan.
Valies haalt aan dat de minister echter er niet bij stil staat onder welke omstandigheden ze moeten werken. “Heeft ze eraan gedacht dat er niet voldoende leermiddelen ter beschikking zijn?”, vraagt hij retorisch.
Vishmohanie Thomas

Bericht: >Leerkrachten nu al teleurgesteld in onderwijsminister
Suriname Herald