Justitie heeft extra aandacht voor beleidsprioriteit veiligheid

Het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) heeft extra aandacht voor de veiligheid in de Surinaamse samenleving. Dit te meer omdat veiligheid een van de 21 beleidsprioriteiten is van de president voor het jaar 2018. De bezorgdheid vanuit de Nationale Assemblee en andere delen van de samenleving over de bestrijding van de criminaliteit wordt door het ministerie van Juspol serieus genomen.Vanaf de vorige week zijn er extra maatregelen getroffen met betrekking tot de criminaliteitsbestrijding in het binnenland, vooral het Paramaccaans gebied. Na de melding van een geval van diefstal door middel van geweldpleging is justitieminister, Stuart Getrouw, in contact getreden met de districtscommissaris van het gebied en de leiding van het Korps Politie Suriname en zijn er direct acties ondernomen. Er zijn speciale eenheden en een onderzoeksteam ingezet om zowel preventief en indien nodig repressief op te treden. Op Paranam is er ook een speciale eenheid van de politie gestationeerd. De surveillance in de diverse gebieden zal dus worden opgevoerd.De zichtbaarheid van de politie en het verbeteren van de samenwerking tussen de politie en de burgerij geniet ook prioriteit binnen de aanpak van de criminaliteit. Het ministerie doet er alles aan om het veiligheidsgevoel in de ruimste zin des woord terug te brengen binnen de samenleving en rekent ook op de bijdrage van elke burger.

Bericht: >Justitie heeft extra aandacht voor beleidsprioriteit veiligheid