JusPol-minister bezoekt het Westen

De minister van Justitie en Politie(Juspol), Stuart Getrouw, heeft zondag een werkbezoek gebracht aan de districten Saramacca, Coronie en Nickerie. Dit werkbezoek was meer een kennismaking met het personeel van de verschillende politieposten, de brandweerkazerne en de strafinrichting Hazard van Het Korps Penitentiaire Ambtenaar.
De minister heeft naast de kennismaking ook gesprekken gevoerd met de hoofden van de verschillende diensten. Districtscommissaris Remy Tarnadi die een grote ondersteuning is voor de politie in Coronie was ook aanwezig bij de bespreking met de justitieminister. Getrouw heeft de knelpunten en problemen waarmee het personeel kampt en de omstandigheden waaronder de mensen hun diensten verrichten mogen aanhoren.
Het doel van het bezoek was meer om een beter inzicht te krijgen in het reilen en zeilen binnen JusPol om zo een goed beleid te kunnen uitstippelen en uit te voeren. Na de rondgang kwam de minister tot de conclusie, dat het personeel overall gemotiveerd is en dat voelt goed aan zegt de bewindsman. Het is de bedoeling dat de minister ook het personeel in de overige districten bezoekt om zo van gedachten met hen te wisselen.(GFC)

Bericht: >JusPol-minister bezoekt het Westen