JusPol en OAS evalueren Inter-Amerikaans verdrag tegen corruptie

Vertegenwoordigers van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), die een samenwerking heeft met het ministerie van Justitie en Politie, zijn voor een evaluatiebijeenkomst in Suriname. De ontmoeting duurt drie dagen en is bestemd voor de Civiele en de Publieke sector. De sessies duren tot en met vandaag en worden gehouden in de vergaderzaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Het doel van deze bijeenkomsten is een onderdeel van het evaluatieproces dat voornoemde mechanisme heeft ontwikkeld, voor de tenuitvoerlegging van het Inter-Amerikaans verdrag tegen corruptie.
Er zal onderzocht worden welke de mogelijke problemen zijn die zich voordoen bij de uitvoering van het onderhavige verdrag, dit om de nodige informatie te verkrijgen tot het komen van een juiste toepassing. Dit zal de Staat Suriname ook de gelegenheid bieden te profiteren van het aanvragen van technische bijstand bij de OAS.
De vertegenwoordigers van OAS die de evaluatie doen op deze sessie zijn Veronica Alonzo en Laura Martinez. Uit Uruguay is aanwezig Leslie Santoval en uit Paraguay Maria Soledad Machuca. De bijeenkomst van de eerste dag werd bijgewoond door vertegenwoordigers van stichtingen, ministeries, organisaties van het maatschappelijk middenveld of particuliere organisaties, professionele verenigingen, academici en onderzoekers.
Er zijn drie onderwerpen aan de orde gekomen met name; het aantrekken van personeel bij de overheid, de opleidingsniveaus en de bezoldiging van de ambtenaren. Het tweede onderwerp was de bescherming van klokkenluiders van corruptie en criminalisering, handelingen van omkoping en als laatste onderwerp de systemen voor overheidsopdrachten voor goederen en diensten.
De evaluatie meeting op de eerste dag werd afgesloten met een discussie en slot evaluatie met het team van OAS en de vertegenwoordigers van Uruguay en Paraguay. De OAS zal na de sessies een rapport over het resultaat van het evaluatieproces opmaken voor Suriname.(GFC)

Bericht: >JusPol en OAS evalueren Inter-Amerikaans verdrag tegen corruptie