Investeren in betaalbare gezondheidszorg is slimme economische investering

De Pan American Health Organization (Paho) en de World Health Organization (WHO) hebben in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid een nationaal health forum georganiseerd om de universele aspecten van gezondheidszorg voor een ieder (health in all policies) alsook hoe dat uitspeelt in Surinaamse situatie te bespreken. Minister van Volksgezondheid ad interim Patrick Pengel gaf in zijn openingstoespraak aan dat de wereld gezondheidsorganisaties zich hebben gecommitteerd om universele gezondheidszorg te bereiken. Dit aspect werd door diverse professionals, waaronder studenten, personen uit het maatschappelijk middenveld en hoogwaardigheidsbekleders, bediscussieerd. Pengel stelde dat als regering zij van mening zijn dat gezondheid een recht is, iets dat immers in de grondwet staat opgenomen. “De staat moet ervoor zorgen dat de algemene gezondheidszorg voor systematische verbetering van leef- en werkomstandigheden zorgt en voorlichting biedt ter bescherming van de gezondheid, en vanuit dit gegeven en de taken en verantwoordelijkheden zijn we vandaag hier bijeen.”
Universal health coverage moet loskomen in Suriname Universal health moet ervoor zorgen dat minder draagkrachtigen, die risico lopen ziek te worden, alsook het risico lopen niet de juiste zorg te ontvangen, die zorg krijgen. Pengel stelt dat impliciet verbonden aan de universal health coverage is gelijkheid en toegang tot gezondheidszorg voor een ieder en niet alleen degenen die ervoor kunnen betalen. De kwaliteit van de zorg moet goed zijn om de gezondheid van deze groepen te kunnen verbeteren, zoals correcte diagnoses en noodzakelijk interventies. Uiteindelijk gaat het om het weghalen van barrières die betrekking hebben op het zoeken en ontvangen van de gewenste zorg bijvoorbeeld constante betaling, slecht uitgeruste faciliteiten, maar ook ten aanzien van het verkrijgen van gewenste gezondheidsstatus die met uitdagingen gepaard gaat. Om dit te verkrijgen, moet de mogelijkheid er ook zijn om in andere basisbehoeften te kunnen voorzien. “Hoewel de zorg in bepaalde landen groot is, mogen we in Suriname niet ontevreden zijn. Suriname beseft dat investeren in betaalbare gezondheidszorg niet alleen belangrijk is maar tevens een slimme economische investering is. Echter moeten we nog een flinke stap zetten en dat is een adequaat gezondheidssysteem. Kosten moeten beter afgestemd worden op de zorgvraag en niet alleen in belang zijn van een kleine groep professionals”, aldus Pengel. Er zal in dit kader gewerkt moeten worden aan een gezondheidssysteem gericht op preventie, alsook aan een betere organisatie van gezondheidswerkers om meer geoptimaliseerde levering van diensten te kunnen stellen. Intussen is in dit kader in het leven geroepen op het ministerie de afdeling Human Resources of Health waar er landelijk gekeken wordt naar de minimale inzet van resources in de zorg.
NK

Bericht: >Investeren in betaalbare gezondheidszorg is slimme economische investering