Hanoeman: “Iron lady bezit geen iron mind”

De onderwijskundige Soenderpersad Hanoeman merkt op dat de kersverse minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc), Lilian Ferrier, nu al de plank helemaal mis heeft geslagen. Een minister zou in principe crème de la crème ideeën moeten verkondigen, echter heeft Ferrier het tegendeel bewezen. “Ik weet niet wie haar de naam Iron Lady heeft gegeven. Politiek bezit macht, maar dat maakt een persoon nog niet Iron Lady of Iron Man; daar heb je een iron mind voor nodig. Met haar prioriteiten binnen het onderwijs heeft ze duidelijk gemaakt dat ze geen onderwijskundige is; haar bekrompenheid en naïviteit zullen destructief zijn voor het onderwijs”, deelde Hanoeman in gesprek met Dagblad Suriname mee.
Eén van de prioriteiten waarnaar de minister streeft, is inclusief onderwijs op de basisscholen. Dit houdt in dat alle leerplichtige kinderen, zonder onderscheid in geestelijke beperking, onder één dak geplaatst zullen worden op de basisscholen. “Inclusief onderwijs in Suriname is een grandioze mislukking. Het heeft zelfs niet in Nederland gewerkt.” Naar zeggen van de onderwijskundige wordt de Surinaamse onderwijspraktijk niet kritisch bekeken door de autoriteiten. De leraren kunnen namelijk de overvolle klassen met gezonde leerlingen niet eens adequaat begeleiden, laat staan als dit aangevuld wordt met kinderen met een beperking. “Dat de minister op deze manier haar entry maakt, is onvoorstelbaar. De wens voor inclusief onderwijs is een ‘waste of time, money and energy’. Het wordt nu overduidelijk dat een kinderpsycholoog het totaal onderwijsveld niet kan runnen.”
Volgens Hanoeman moet Ferrier zich niet alleen focussen op de nationale onderwijsaspecten, maar ook op de internationale aspecten. Zo zal er een beeld gevormd kunnen worden waar Suriname tekortschiet op het onderwijsvlak. Kwalitatief onderwijs bijvoorbeeld heeft allereerst moderne leermiddelen nodig. “We weten inmiddels al dat het curriculum vanaf de kleuterschool tot en met de universiteit zo oud is als het schip van Columbus. Waarom tracht de minister geen verandering hierin te brengen?” De fysieke omstandigheden op de scholen is eveneens een apart hoofdstuk dat geen inleiding behoeft. Geweld op de scholen is ook een materie waarover de minister geen woord rept. “De minister kan extra aandacht besteden aan het basisonderwijs, maar er is een groot verschil tussen extra aandacht geven en iets tot je prioriteit maken. Want, wat gaat er dan gebeuren als de kinderen hun 8-jarig basisonderwijs hebben doorlopen, terwijl er niets gedaan is aan het secundair en tertiair onderwijs?”, aldus Hanoeman.
KSR

Bericht: >Hanoeman: “Iron lady bezit geen iron mind”