Financiën: invoering btw niet meer op 1 juli

Het Ministerie van Financiën stelt in een verklaring dat invoeringsdatum van de belasting op de toegevoegde waarde (btw) is verschoven. In plaats van 1 juli 2018 zal de invoering van het btw-systeem op een nader tijdstip plaatsvinden.
De redenen van de verschuiving zijn gelegen in de transformatie van het huidige computersysteem in een nieuwe, de wetsvoorbereidingen en enkele andere zeer belangrijke nog door te voeren processen.
Om de BTW volledig te kunnen invoeren zijn optimalisering van deze handelingen bij de Belastingdienst van eminent belang, meldt Financiën.
“Aangezien het ministerie voorstander is van een effectieve, efficiënte en goed voorbereide implementatie van het btw-systeem, heeft zij gemeend dit besluit te moeten nemen”.
Het ministerie stelt dat een niet goedgeorganiseerde uitvoering van het nieuwe systeem de thans bereikte stabiliteit en economische ommekeer ernstig kunnen verstoren.
De voorbereidingen om uiteindelijk de btw in te voeren gaan gestaag verder en de gemeenschap zal regulier geïnformeerd worden over de gemaakte vorderingen via de officiële informatiebronnen”.

Bericht: >Financiën: invoering btw niet meer op 1 juli
Suriname Herald