Ex-officier van justitie Autar voert laatste woord niet zelf

Advocaat Robby Denz en Aryan Ramlakhan hebben woensdag elk gedupliceerd in de strafzaak waarin ex- officier van justitie Ryan Autar en de BBS’er Amit Ramdas terecht staan. In deze geruchtmakende zaak heeft de openbare aanklager Cynthia Klein op 8 november tegen haar ex-collega Autar een straf voorgesteld van 24 maanden, waarvan 23 voorwaardelijk met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht en ontzegging van 5 jaar uit zijn beroep. Het strafvoorstel tegen Ramdas is 12 maanden, waarvan 11 voorwaardelijk met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht. Tegen hem eiste het OM ontzegging uit zijn ambt voor de duur van 2 jaren. Beide straffen zijn gekoppeld aan een proeftijd van 3 jaar. Beide verdachten zijn gedurende het onderzoek in vrijheid gesteld. Autar was woensdag niet aanwezig tijdens de behandeling van zijn strafzaak, maar Ramdas was er zoals altijd wel aanwezig.
Ramdas: ‘Ik heb een les hieruit geleerd: ik zal niet meer behulpzaam zijn’ Ramdas gaf in zijn laatste woord te kennen dat hij zijn les heeft geleerd en dat hij voor altijd weet dat hij niet meer behulpzaam gaat zijn. De verdachte Autar was niet aanwezig, maar machtigde zijn raadsman Denz om het laatste woord, welke hij op schrift had gesteld, voor te lezen. Autar heeft in zijn laatste woord te kennen gegeven dat hij niet in herhaling zal treden. Deze strafzaak heeft zijn persoonlijke levenssfeer compleet vernietigd. Hij blijft bij zijn onschuld en ontkent geen gelden te hebben ontvangen. Naar zijn mening heeft geen van de getuigen hem herkend. Zij hebben steeds een etniciteit aangegeven. Vanwege de wijze waarop de vervolging en de opsporing de verdachte hebben geconfronteerd, vindt Autar dat dit discriminerend is geweest op basis van zijn etniciteit. Hij zegt dat de samenleving mag uitkijken naar een opgewekte beslissing van de rechter. Hij zegt dat de onafhankelijke magistraat tot een gepaste beslissing zal komen en hij geheel zal worden vrijgesproken.
Advocaten: bewijs onrechtmatig verkregen Denz betoogde dat het OM het bewijs onrechtmatig heeft verkregen. Bovendien is het bewijs zoals door het OM is aangehaald niet bij wet geregeld. Er is gefilmd vanaf de aanhouding van de verdachte Ramdas. Deze wijze van handelen is niet bij wet geregeld, benadrukte Denz. Volgens Denz heeft het OM alleen de verklaring van de medeverdachte uit het bewijs geput. Deze worden bovenal door geen andere getuigen ondersteund. De verdachte heeft vanaf het prille begin ontkend zaken met zijn medeverdachte Ramdas te hebben gedaan. In deze zaak heeft het OM de verklaring van de medeverdachte Ramdas gebruikt als bewijs. Dit kan volgens Denz nimmer als bewijs dienen. Het OM heeft in zijn tweede beurt aangehaald dat Autar berichten zou hebben verstuurd naar de medeverdachte. Echter heeft de vervolging dit nimmer kunnen bewijzen. De vervolging gaf aan dat de foto van de verdachte te zien is in de telefoon van de verdachte bij de verzonden berichten. Volgens Denz kan iemand anders ook zijn foto hebben gebruikt. Het vreemde van de zaak is dat op een nummer 2 WhatsApp-accounts zijn gebruikt. Dit is onmogelijk, zegt Denz. Het OM moest de link tussen de verdachte en het Nederlandse nummer beter onderzoeken. Echter is uit het onderzoek niet gebleken aan wie het nummer toebehoorde. De verdachte Autar leefde in de veronderstelling dat aan hem het bedrag van SRD 900 is overhandigd, anders is er door het OM niet bewezen. De verdediging geeft aan dat haar opmerking dat elk ander lid van het OM de WhatsApp-berichten kon hebben verstuurd helemaal niet beneden niveau is. De verdachte Autar is niet het eerste lid van de vervolging dat in ongenade is gevallen bij het OM. Denz gaf aan dat hij zeker niet de laatste zal zijn, hij is wel de eerste die door het OM is gedagvaard. Met betrekking tot het verzoek tot teruggave bleef de verdediging onverkort bij haar standpunt. Hij verzocht de rechter om Autar vrij te willen spreken. Evenals Denz heeft Ramlakhan ook gevraagd om Autar vrij te willen spreken. Hij vindt dat de vervolging het bewijs onrechtmatig heeft verkregen. Hij haalde een vonnis van het Hof aan. De wetgever heeft nadrukkelijk aangegeven dat in de strafvordering het bewijs van 2 onafhankelijke bronnen moet worden geput. In dit geval heeft het OM het bewijs uit de verklaring van de medeverdachte geput. Ook hij verzocht de rechter om Autar vrij te willen spreken. Op 14 mei velt de rechter vonnis in deze zaak.
Saskia Bandhan

Bericht: >Ex-officier van justitie Autar voert laatste woord niet zelf