Dreigende acties personeel SBB afgewend

Lloyd Read

Lloyd Read, bondsvoorzitter van de Bond Personeel Stichting voor Bosbeheer en Bos toezicht (BP SBB), geeft aan dat dankzij de goede gesprekken tussen de bond en het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) de actiedreiging van het personeel op donderdag kon worden afgewend. Volgens de bondsvoorzitter werd de bond sedert zijn aantreden door de leden verzocht de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) tot stand brengen. De SBB heeft tot op dit moment geen cao en heeft dit als een van haar prioriteiten opgenomen. Verder zijn er afspraken lopende met de directie en met het ministerie rond de doorlichting van het bedrijf. “Wij staan wel op één golflengte met het ministerie voor wat betreft de doorlichting, alsook de gezamenlijke inspanning om het bedrijf gezond te maken.” De bondsman geeft aan dat er een misverstand was met betrekking tot de cao, omdat er werd aangegeven vanuit de leiding dat er over de cao niet gesproken kon worden, omdat het niet opgenomen was in de begroting. “Er is vervolgens aangegeven dat we de stand van de cao willen om invulling te geven aan de wensen van de mensen. Het bedrijf bestaat reeds 17 jaar zonder dat er een cao is, dus naar aanleiding daarvan zijn er afspraken gemaakt met het ministerie.” Verder waren er eveneens problemen als de cao-onderhandelingen en de doorlichting op dezelfde tijdstip gedaan moeten worden. Uiteindelijk is besloten dat de cao sowieso door moet gaan en simultaan daaraan kan de doorlichting plaatsvinden.
De ruis ontstond dus over het feit als de cao zou opstarten of niet, waarbij er een actiedreiging was op donderdag. Woensdag was er een spoedvergadering met het personeel om hem te informeren en waar er werd gesteld dat men niet langer zou wachten op het opstarten van de cao-onderhandelingen. Op donderdag heeft de bond een vruchtbaar gesprek gevoerd met de minister over hoe de instanties zullen omgaan met dit vraagstuk en besloten is om de komende week in het kader van de cao op 19 april de financiële presentatie te geven aan de vakbond, zodat de bond kan kijken naar het financiële reilen en zijlen binnen het bedrijf. “Wij denken dat de cao-onderhandeling behoorlijk wat tijd in beslag zullen nemen, want het gaat om de eerste cao. Maar er is afgesproken dat de minister op 3 mei een bezoek zal brengen aan de SBB om besprekingen te houden met het personeel, de bond en zich overall zal oriënteren over dit departement. Ik denk dat met deze gesprekken de basis gelegd is voor het continueren van een goede en zakelijke verstandhouding tussen de bond en het ministerie”, aldus bondsvoorzitter Read.
NK

Bericht: >Dreigende acties personeel SBB afgewend