Dagblad De West
hoofdredacteur: G.D.C. Findlay en adjunct-hoofdredacteur: Louis Alfaisie.