De vijf prioriteiten van minister Ferrier

Minowc-minister Lilian Ferrier

Minister Lilian Ferrier heeft bij haar aantreden vijf prioriteitsgebieden voor zichzelf vastgesteld. Die kwamen uiteindelijk ook neer op kwalitatief betere prestaties van vooral leerkrachten. Zij maakte de prioriteiten bekend bij haar eerste ontmoeting met de pers. Haar eerste prioriteit is wetgeving. Zij noemt als voorbeeld van dit prioriteitsgebied, wetgeving met betrekking tot kinderarbeid. Zij vernam van haar collega bij het ministerie van Arbeid, dat dit stuk wetgeving maar niet komt, omdat het gekoppeld is aan een stuk onderwijswetgeving. Bepaalde onderwerpen worden volgens de bewindsvrouw al decennialang besproken. “DNA is ook al ready. Dan moet het gewoon gebeuren. Ik wil weten hoe het komt dat bepaalde dingen er niet zijn”, zei de bewindsvrouw.
Haar tweede prioriteit is het kindvolgsysteem: het signaleren van bijzonderheden en of problemen in de ontwikkeling van kinderen en doorverwijzing naar passende instanties die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden. Voor een doorlopende zorglijn is het van belang dat de ontwikkeling van een kind goed in de gaten wordt gehouden en in kaart wordt gebracht met een goed kindvolgsysteem. Haar derde absolute prioriteit is de ontwikkeling van de vroege kinderjaren en basisonderwijs. “Ik ben vanaf de jaren ’80 al bezig met Early Childhood Development. Je merkt dat, omdat het beleid niet werd uitgevoerd. De hele regio ons heeft ingehaald”, meent de minister.
De vierde prioriteit heeft te maken met de leerkrachten. Er is in het verleden een verschuiving geweest, waarbij mensen de mogelijkheid kregen om met lbgo als basis al leerkracht te zijn op de kleuterschool. “Dat heeft heel veel kapot gemaakt. Je bent zelf nog niet eens goed gevormd en dan sta je voor de klas. Ik ben blij dat een van de uitkomsten van de herwaardering is dat nu mensen met een academische opleiding voor de kleuterklas mogen staan met behoud van salaris. Dat zijn voor mij uitdagingen. Wij moeten voor onze kleuters geen mensen zetten die onze kinderen op een verkeerde manier benaderen”, meent zij.
Tenslotte richt Ferrier zich op de attitude van leerkrachten in het basisonderwijs. Zij heeft van ex-minister Robbert Peneux begrepen dat er ambtenaren al twee jaren rondlopen met attesten van hun psychiater. Zij zoekt al naar artsen voor Onderwijs, om mensen die onnodig met ziektebrieven rondlopen aan te pakken. “Minister Pengel zei ook dat vrijdag en maandag zijn poliklinieken vol zijn, omdat mensen ziektebrieven komen ophalen. Het gaat zo gemakkelijk. Zelfs het ziek zijn wordt politiek gebruikt”, meent de minister. Een bedrijfsarts bij het ministerie zal dit gebeuren tot het verleden moeten doen behoren.
Kavish Ganesh

Bericht: >De vijf prioriteiten van minister Ferrier