BvL en ALS kijken de kat uit de boom met nieuwe onderwijsminister

De schooldeuren gaan na twee weken vakantie weer open, maar nu met een nieuwe minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De nieuwe minister, Lilian Ferrier, zette bij haar aantreden kwaad bloed bij de leerkrachten. De Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leraren in Suriname (ALS) hebben vrijdag na een vergadering op het hoofdkantoor van de BvL afgesproken dat ze normaal aan het werk gaan en de minister de gelegenheid geven om haar werk te doen.
Echter, blijven de leerkrachten op scherp om te zien wat haar opstelling is tegenover de leerkrachten in de komende periode. “Het is teleurstellend wat ze tot nu toe allemaal naar buiten heeft gebracht”, zegt Wilgo Valies, voorzitter van de BvL en de ALS. Hij is van oordeel dat de nieuwe minister moet gaan beseffen dat zij niet alleen naar het belang van de leerlingen moet kijken. Ze moet ook kijken naar het belang van de leerkrachten, de ouders en alle actoren die een bijdrage leveren aan ons onderwijs.
Valies betreurt het dat minister Ferrier alleen denkt aan de rechten van de kinderen en de rechten van de werkers helemaal terzijde legt. “We hebben een basja naar huis gestuurd en nu krijgen we weer een andere basja”, zegt Valies. Als de minister op dezelfde tour zal gaan zoals ze dat al deed als psycholoog, dan gaan de leerkrachten niet met haar kunnen werken, meent Valies.
“Het ligt niet aan Valies, maar aan de werkgever over hoe die omgaat met de belangen van het onderwijs en de belangen van de leerkrachten”, zegt hij. Komt de regering in deze de minister aan de belangen van de leerkrachten, dan zal de vakbond in beweging komen.
Vishmohanie Thomas

Bericht: >BvL en ALS kijken de kat uit de boom met nieuwe onderwijsminister
Suriname Herald