Aandacht gevraagd!

De scholen zullen aanstaande maandag weer van start gaan en ik vraag om dringende aandacht van de desbetreffende ministeries voor enkele brandende kwesties die betrekking hebben op de schoolgaanden. Al deze kwesties heb ik in eerder stadium via een schrijven of telefonisch onder de aandacht van de ministeries, districtscommissariaten en andere diensten gebracht, maar het is goed dat de gemeenschap hierover ook geïnformeerd wordt.
Controle op leerlingentransport
Velen kunnen zich het verkeersongeluk in Paramaribo-Noord herinneren waarbij een schoolbus met kinderen over de kop ging na een inhaalmanoeuvre. Enkele inzittenden raakten gewond en één werd zelfs vanuit de achterruit naar buiten geslingerd. Dit voorval noodzaakt tot het plaatsen van een kritische noot. De veiligheid van onze kinderen moet namelijk gegarandeerd worden.
Hierbij hoort ook veilig transport! In mijn schrijven heb ik enkele voorstellen gedaan ten aanzien van eigenaars en bestuurders van schoolbussen te weten:
– een tweejaarlijkse training defensive driving voor schoolbuschauffeurs;
– regelmatige controle op het interieur en de staat waarin de bus zich bevindt waaronder goede zittingen en leuningen, goed functionerende seatbelts voor alle inzittenden etc.;
– een bewijs dat de schoolbusbestuurder voldoet aan voorwaarden die door het ministerie van Justitie en Politie kunnen worden bepaald voor het besturen van zo een transportmiddel;
– registratie van alle bestuurders / bedrijven die leerlingentranspot verzorgen
– invoeren van een puntensysteem om maatregelen te treffen tegen een bestuurder of eigenaar na (een) overtreding(en)
– voorlichting aan bestuurders, leerlingen, hun ouders en scholen.
Het veilig transport moet ook gelden voor overvolle boten met scholieren in het binnenland die soms zonder zwemvest vervoerd worden. Voorstellen op dit vlak zijn: inkopen van zwemvesten door de overheid waarbij van de ouders een bijdrage wordt gevraagd. Ieder kind dat vervoerd wordt en over een eigen zwemvest beschikt, toerusten in het beheren en verzorgen hiervan. Zo vormen we onze kinderen voor wat veiligheid over het water betreft en tegelijk verantwoord om te gaan met zulke hulpmiddelen.
Maatregelen ten aanzien van de particuliere bustransport voor avondstudenten
Avondstudenten die op de route Paramaribo – Paranam en omgeving zitten, zijn vaak de dupe van bushouders die zich niet aan het uiterste tijdstip van 21.30 uur houden voor het aanbieden van transport. In sommige gevallen rijdt er maar één bus de route in de avond.
De controle bij Ondro-Bon / Kwaku ontbreekt ’s avond helemaal, waardoor er ‘wilde’ bussen zich aandienen, die SRD 5,00 of soms meer, per persoon vragen. De staatsbus vertrekt om 20.00 uur. Studenten van de avondscholen die om 20.15 uur klaar zijn halen die vertrekkende bus niet. Zij moeten dan op de volgende staatsbus, die om 23.00 uur vertrekt wachten. Wanneer bijvoorbeeld om 21.00 uur een Staatsbus zou worden ingezet, dan zijn deze groep studenten geholpen.
Loopbrug over de Pararivier
Deze loopbrug (tussen la Vigilantia en de Laterietweg) is heel belangrijk voor de Einaarschool, Mulo Paranam, Fayalobi school, de RGD-polikliniek en vele anderen. Doordat deze brug een gevaar vormt en hierdoor niet meer gebruikt mag worden, moeten vele lerlingen van bovengenoemde scholen een omweg maken om hun school te bereiken. De veiligheid van de kinderen wordt zo door het drukke verkeer …

Bericht: >Aandacht gevraagd!
Suriname Herald